Sport

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Sterke sportverenigingen en goede voorzieningen zijn daarbij onmisbaar. We werken dan ook nauw samen met sportverenigingen, onderwijs en welzijnsorganisaties. Samen spelen we in op de veranderende sport- en beweegbehoeften van onze inwoners. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de kwetsbare groepen.  

Met een beperking moet je ook kunnen sporten. Om sporten ook mogelijk te maken voor mensen met een handicap, werken we in Pijnacker-Nootdorp samen met Uniek Sporten en beweegcoaches. Deze organisaties helpen mensen bij het vinden van een passende sport of bewegingsactiviteit.  Kijk op www.unieksporten.nl of beweegcoachpijnacker-nootdorp.nl voor meer informatie.

De gemeente heeft diverse accommodaties die u kunt huren voor sociale, culturele of sportieve activiteiten. Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden op Verhuur accommodaties

De gemeente steunt inwoners met een laag inkomen met verschillende regelingen.

Volwassenfonds Sport en Cultuur

Om sporten en deelname aan culturele activiteiten mogelijk te maken is er het Volwassenfonds Sport en Cultuur.

Bijzondere bijstand

Daarnaast is er de mogelijkheid voor personen vanaf 21 jaar om gebruik te maken van de regeling deelname maatschappelijk verkeer in de Bijzondere bijstand.

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Heeft u kinderen? Dan kunt u terecht bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Sporters, betrokken ouders en verzorgers kunnen terecht bij de ‘vertrouwenspersoon sport’. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke professional in dienst van de gemeente. Bij de vertrouwenspersoon kunt u melding maken omtrent ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon helpt, indien gewenst, om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat u niet weet. De vertrouwenspersoon is te bereiken via het contactadres vertrouwenspersoon-sport@pijnacker-nootdorp.nl.