Monumenten, aanwijzing

Heeft u een bouwwerk (bijvoorbeeld een woning, kerk, winkelpand of geveldeel) dat van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, cultuurhistorische waarde of het terrein waarop deze zaak zicht bevindt? Dan kan het de status van monument krijgen.

Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor aanwijzing van uw pand als gemeentelijk monument. De gemeente kan ook uit eigen initiatief een zaak aanwijzen als gemeentelijk monument.

De gemeente let bij de beoordeling van de zaak op de architectonische, stedenbouwkundige en (lokale) cultuurhistorische waarde. Een rol speelt bijvoorbeeld of de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode. Ook wordt de gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid meegenomen in de beoordeling.

Vul hiervoor het formulier Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument in.