Monumenten, subsidie restauratie

Op basis van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2006 kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten een aanvraag indienen voor restauratie van gemeentelijke monumenten.

Deze aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals deze staan beschreven in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2006.

Belangrijk is:

  • De kosten zijn ten minste € 1.000,- en maximaal € 10.000,-.
  • Alle aanvragen om subsidie worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Voor 2021 is er in totaal € 45.000,- beschikbaar voor restauratie van gemeentelijke monumenten.

Gebruik hiervoor 
Het ingevulde formulier stuurt u met alle gevraagde bijlagen per e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl of per post naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.