Monumenten, subsidie restauratie

Op basis van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2006 kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten een aanvraag indienen voor restauratie van gemeentelijke monumenten.

Deze aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals deze staan beschreven in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2006. Belangrijk is:

  • De kosten zijn ten minste € 1.000,- en maximaal € 10.000,-.
  • Alle aanvragen om subsidie worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Voor 2023 is er in totaal € 41.360,- beschikbaar voor restauratie van gemeentelijke monumenten.

U kunt de subsidie aanvragen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.