Cultuurnota

In de nota ‘Verbinden door cultuur’ leest u de ambitie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op het gebied van cultuur. De cultuurnota is samen gemaakt met inwoners, organisaties op cultuurgebied en het Cultuurplatform.

In deze nota laten we zien wat we willen bereiken. Per onderdeel staan we stil bij de huidige stand zaken, wat we binnenkort gaan doen en wat we in de toekomst van plan zijn.

Cultuur kan ons verbinden, raken, veranderen en verwonderen

De cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’ is 26 september 2019 vastgesteld door de raad. Er hoort ook een Uitvoeringsagenda 2019-2023 bij.