Vestiging vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Pijnacker-Nootdorp (immigratie)? Of bent u het volgende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten uw partner en kinderen zich ook persoonlijk inschrijven. Dit geldt ook als u eerder in Nederland heeft gewoond.

Maak een afspraak

Bel 14015 voor het maken van een afspraak. Belt u vanuit het buitenland? Dan belt u +31 15 3626262.

 • Ingevuld formulier aangifte vestiging buitenland; dit formulier sturen wij u per post toe
 •  een geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die wordt ingeschreven (paspoort, identiteitskaart)
 • een verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • een huurcontract of koopakte (stuur alleen het gedeelte mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan)
 • een verklaring van inwoning als u bij iemand gaat inwonen
 • bewijs van uitschrijving (als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, België of Duitsland komt)

Indien van toepassing de volgende officiële documenten (vertaald door een beëdigd tolk of vertaler en eventueel met legalisatie):

 • een geboorteakte (voor EU inwoners een internationale geboorteakte)
 • een huwelijks- en/of echtscheidingsakte
 • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden).

Bij twijfel kan de gemeente naar een Nederlandse vertaling vragen. U kunt zien of uw akte aan de eisen voldoet via de website van Nederland Wereldwijd. Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid).

Om te worden ingeschreven moet u tenminste 4 maanden in het komend half jaar in ons land verblijven. Daarnaast moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Dat houdt in dat u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft; of
 • de nationaliteit heeft van een land in de EU/EER of Zwitserland; of
 • beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland maar heeft u wel een Burgerservicenummer (BSN) nodig? Kijk dan bij de informatie over het Register Niet Ingezetenen (RNI).