Verklaring onder ede of belofte

Wilt u zich bij de gemeente inschrijven? En kunt u geen officiële identiteitsdocumenten overleggen? Dan kan het nodig zijn dat u een verklaring onder ede of belofte moet afleggen. Dit is het geval als er geen mogelijkheid bestaat om (bron)documenten te leveren. Of als dit redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd. U moet dan met een aangewezen ambtenaar een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Deze verklaring wordt ook als officieel document opgesteld en deze moet u ondertekenen.

Voor een verklaring onder ede maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 015.

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • Al uw persoonlijke documenten waaruit het feit of gegeven blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen