Buitenlands rijbewijs omwisselen

Heeft u een rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald? Dan kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Op de website van de RDW vindt u informatie over wanneer en hoe u dat kunt doen. Ook als u een zogenoemd document van vakbekwaamheid in het buitenland hebt gehaald, is het mogelijk deze voor een Nederlands document om te wisselen.

Brexit en uw rijbewijs

Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en woont u in Nederland? Dan krijgt u te maken met de Brexit. Ga voor meer informatie naar Brexit en RDW.

Voor het omwisselen hebt u nodig:

 • Uw buitenlands rijbewijs
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • 1 pasfoto in kleur die niet ouder is dan 6 maanden. Deze moet voldoen aan de pasfoto-eisen.
 • Een geldige verblijfsvergunning. Deze is niet nodig als u onderdaan bent van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland
 • Een vertaling van uw rijbewijs, als uw buitenlandse rijbewijs alleen is opgesteld in karakters die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks). De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigd tolk/vertaler, de ambassade of het consulaat. Is het rijbewijs in het buitenland vertaald, dan moet u de vertaling laten legaliseren.
 • Als u expat bent en onder de 30%-regeling valt: een kopie van de brief van de Belastingdienst waaruit dit blijkt.
 • Een Verklaring van geschiktheid rijbewijs. Voor een rijbewijs uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein is dit niet altijd nodig. Voor rijbewijzen uit alle andere landen is dit wel altijd verplicht. U kunt de verklaring online kopen via mijncbr.nl. U kunt de verklaring ook bij de publieksbalie van het gemeentekantoor kopen, tegelijk met de aanvraag voor de omwisseling. Hierbij loopt u wel het risico dat u de verklaring niet krijgt, terwijl u al betaald hebt voor de omwisseling.

Verklaring van geschiktheid bij rijbewijs uit EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein

Bij een rijbewijs uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein kunt u kiezen tussen vervangen of vernieuwen.

 • Vervangen betekent: u krijgt een Nederlands rijbewijs op basis van uw buitenlandse rijbewijs. Het Nederlandse rijbewijs is geldig zolang het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hieraan zit wel een maximum. Voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE is dat 10 jaar en voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE is dat 5 jaar. Dit geldt ook als het buitenlandse rijbewijs is afgegeven voor een langere periode dan 10 jaar. Bij ‘vervangen’ is geen Verklaring van geschiktheid nodig en geen medische keuring.
 • Vernieuwen betekent: u krijgt een Nederlands rijbewijs met een nieuwe geldigheidsduur. Voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE is dat 10 jaar en voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE is dat 5 jaar. Om uw rijbewijs te vernieuwen hebt u een Verklaring van geschiktheid nodig en moet u medisch gekeurd worden.

U hebt altijd een Verklaring van geschiktheid nodig:

 • als uw rijbewijs korter geldig is dan de gebruikelijke termijn van geldigheid in het land van afgifte.
 • als uw rijbewijs aantekeningen of codes bevat over uw lichamelijke gesteldheid, die niet binnen de EU zijn vastgesteld (code van 100 of hoger). Uitzondering hierop zijn de aantekeningen lenzen, bril of automaat. Hierbij is geen Verklaring van geschiktheid nodig.

Het omwisselen van een buitenlands rijbewijs kost € 44,65.