Buitenlands rijbewijs omwisselen

Heeft u een rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald? Dan kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Op de website van de RDW vindt u informatie over wanneer en hoe u dat kunt doen. Ook als u een zogenoemd document van vakbekwaamheid in het buitenland hebt gehaald, is het mogelijk deze voor een Nederlands document om te wisselen.

Voor het omwisselen hebt u nodig:

  • Uw buitenlands rijbewijs
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • 1 pasfoto in kleur die niet ouder is dan 6 maanden. Deze moet voldoen aan de pasfoto-eisen. Pasfoto’s kunt u laten maken bij een RDW erkende fotograaf. Kijk daarvoor op de website van de RDW.
  • Een geldige verblijfsvergunning. Deze is niet nodig als u onderdaan bent van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland
  • Een vertaling van uw rijbewijs, als uw buitenlandse rijbewijs alleen is opgesteld in karakters die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks). De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigd tolk/vertaler, de ambassade of het consulaat. Is het rijbewijs in het buitenland vertaald, dan moet u de vertaling laten legaliseren.
  • Als u expat bent en onder de 30%-regeling valt: een kopie van de brief van de Belastingdienst waaruit dit blijkt.
  • Een Verklaring van geschiktheid rijbewijs. Voor een rijbewijs uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein is dit niet altijd nodig. Voor rijbewijzen uit alle andere landen is dit wel altijd verplicht. U kunt de verklaring online kopen via mijncbr.nl. U kunt de verklaring ook bij de publieksbalie van het gemeentekantoor kopen, tegelijk met de aanvraag voor de omwisseling. Hierbij loopt u wel het risico dat u de verklaring niet krijgt, terwijl u al betaald hebt voor de omwisseling.

Het omwisselen van een buitenlands rijbewijs kost € 51,10.