Kinder- en peuteropvang

Kinderopvang moet goed en veilig zijn. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En ouders moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een vorm van kinderopvang. Dat kan een kinderdagverblijf, gastouder, buitenschoolse opvang of peuteropvang zijn.

Elke vorm van professionele opvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.  Het aanbod van geregistreerde opvang in de gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt u op de website van het Landelijke Register Kinderopvang

 

Aan kinderopvang worden kwaliteitseisen gesteld. Het gaat om eisen rond de volgende onderwerpen:

  • Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang
  • Pedagogische klimaat: beleid en praktijk
  • Personeel en stabiliteit van de opvang
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Ouderrecht

De uitgebreide criteria vindt u op de website van de rijksoverheid.

De GGD controleert of kinderopvangorganisaties- en locaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zij doen dat in opdracht van de gemeente. De gemeente kan handhavend optreden als niet wordt voldaan aan de eisen. Dat kan bijvoorbeeld door een waarschuwing te geven of een boete op te leggen.

De inspectierapporten kunt u bekijken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Hoe de gemeente omgaat met het toezicht en de handhaving leest u in de Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet kinderopvang gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020.

Gaat uw kind naar een geregistreerde kinderopvanglocatie, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Lees meer over de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Voor het gebruik van VVE-peuteropvang betalen ouders netto een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie. De aanbieders van VVE-peuteropvang kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Kijk hiervoor bij het product Kinderopvang starten,  op het tabblad ‘Subsidie voor VVE-Peuteropvang?’