Alcohol schenken zonder vergunning

U wilt alcohol schenken en u heeft geen horecavergunning of u bent een horecaondernemer en wilt buiten de horeca-inrichting schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Vraagt u dan een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aan. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen.

 • De ontheffing geeft toestemming voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken (maximaal 15% alcohol).
 • U vraagt de ontheffing minimaal 10 weken voor aanvang van het evenement of besloten aangelegenheid aan.
 • De ontheffing kan onderdeel uitmaken van het evenement en de daarbij geldende tijdstippen (voor maximaal 12 dagen).
 • Een leidinggevende ziet toe op de verstrekking van drank.
 • Alle leidinggevenden:
  • zijn 21 jaar of ouder
  • hebben geen strafblad
  • staan niet onder curatele
 • De openbare orde, veiligheid of zedelijkheid komen niet in het gedrang.

 U kunt deze ontheffing aanvragen tijdens uw melding of aanvraag vergunning evenement organiseren.

De aanvraag van een ontheffing kost € 17,50