Aanspreekpunt ondernemers

Voor gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn accountmanagers van de Taakeenheid Economie actief.  Zij helpen u als ondernemer bij het vinden van de juiste ingang of route binnen de gemeentelijke organisatie en denken graag met u mee. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u. Zo heeft u niet voor elke vraag een andere medewerker aan de telefoon, maar één aanspreekpunt binnen de gemeente. Dit kan nuttig zijn bij de start, uitbreiding of de bedrijfsvoering van uw onderneming.

Accountteam Ondernemers Pijnacker-Nootdorp
V.l.n.r.: Rob van Dijk, Serena Mulder, Harm Renders, Anita Monshouwer

Glastuinbouwgebied
Rob van Dijk
06 – 50 73 05 51
R.vanDijk@pijnacker-nootdorp.nl

Bedrijvenpark Heron en De Boezem
Harm Renders
06 – 51 63 42 71
H.Renders@pijnacker-nootdorp.nl

De Parade, Emerald, Keijzershof, Dorpstraat en bedrijvenpark De Boezem
Anita Monshouwer
06 – 46 98 16 10
A.Monshouwer@pijnacker-nootdorp.nl

Bedrijvenpark Ruyven, Emerald, Businesspark Haaglanden en de buitengebieden
Serena Mulder
06 – 50 81 65 13
S.Mulder@pijnacker-nootdorp.nl

Bedrijvenpark Oostambacht
Paul Gras
06 – 46 98 16 07
P.Gras@pijnacker-nootdorp.nl

Pijnacker Centrum, starters en zzp’ers
Kim van Loon
06 – 50 99 08 58
K.vanloon@pijnacker-nootdorp.nl

De accountmanagers leggen bedrijfsbezoeken af en signaleren behoeften en kansen van en voor ondernemers. Daarnaast onderhouden de accountmanagers contact met de ondernemersverenigingen en partijen die op een andere manier betrokken zijn bij ondernemersbelangen. Zij hebben daarom een uitgebreid netwerk en kunnen helpen om:

  • Bedrijven met elkaar te verbinden
  • Een nauwere samenwerking tussen bedrijven en gemeente te realiseren
  • Bedrijven te betrekken bij lokale initiatieven en evenementen
  • Lokale en regionale bedrijven en netwerkorganisaties bij elkaar te brengen
  • De juiste keuzes te maken bij uw huisvestingsvraag en in het ontwikkeltraject
  • Glastuinbouwbedrijven met elkaar te verbinden ten behoeve van reconstructie, verduurzaming en innovatie

U kunt ons bellen via 14015 of mailen naar accountteam@pijnacker-nootdorp.nl