Aanspreekpunt ondernemers

Bent u ondernemer in Pijnacker-Nootdorp en zoekt u de juiste ingang of route binnen de gemeentelijke organisatie? De accountmanagers van het team Economie denken graag met u mee. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt. Zo heeft u niet voor elke vraag een andere medewerker aan de telefoon, maar één aanspreekpunt binnen de gemeente. Dit kan nuttig zijn bij de start, uitbreiding of de bedrijfsvoering van uw onderneming.

Vragen?

Mail ons via accountteam@pijnacker-nootdorp.nl of neem rechtstreeks contact op met de accountmanager voor uw branche:

Rob van Dijk

06 – 50 73 05 51 | r.vandijk@pijnacker-nootdorp.nl

Anita Monshouwer - accountmanager bedrijven Pijnacker-NootdorpAnita Monshouwer

06 – 46 98 16 10  |  a.monshouwer@pijnacker-nootdorp.nl

Harm Renders - teamleider team Economie Pijnacker-NootdorpHarm Renders

06 – 51 63 42 71 | h.renders@pijnacker-nootdorp.nl

De accountmanagers leggen bedrijfsbezoeken af en signaleren behoeften en kansen van en voor ondernemers. Daarnaast onderhouden de accountmanagers contact met de ondernemersverenigingen en partijen die op een andere manier betrokken zijn bij ondernemersbelangen. Zij hebben daarom een uitgebreid netwerk en kunnen helpen om:

  • bedrijven met elkaar te verbinden;
  • een nauwere samenwerking tussen bedrijven en gemeente te realiseren;
  • bedrijven te betrekken bij lokale initiatieven en evenementen;
  • lokale en regionale bedrijven en netwerkorganisaties bij elkaar te brengen;
  • de juiste keuzes te maken bij uw huisvestingsvraag en in het ontwikkeltraject;
  • glastuinbouwbedrijven met elkaar te verbinden ten behoeve van reconstructie, verduurzaming en innovatie.