Zie ook

Aanspreekpunt ondernemers

Voor gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn accountmanagers van de Taakeenheid Economie actief.  Zij helpen u als ondernemer bij het vinden van de juiste ingang of route binnen de gemeentelijke organisatie en denken graag met u mee. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u. Zo heeft u niet voor elke vraag een andere medewerker aan de telefoon, maar één aanspreekpunt binnen de gemeente. Zij brengen u in contact met de juiste persoon binnen de gemeente, zodat u antwoord krijgt op uw vragen. Dit kan nuttig zijn bij de start, uitbreiding of de bedrijfsvoering van uw onderneming.

De accountmanagers leggen bedrijfsbezoeken af en signaleren behoeften en kansen van en voor ondernemers. Daarnaast onderhouden de accountmanagers contact met de ondernemersverenigingen en partijen die op een andere manier betrokken zijn bij ondernemersbelangen. Zij hebben daarom een uitgebreid netwerk en kunnen helpen om:

  • Bedrijven met elkaar te verbinden
  • Een nauwere samenwerking tussen bedrijven en gemeente te realiseren
  • Bedrijven te betrekken bij lokale initiatieven en evenementen
  • Lokale en regionale bedrijven en netwerkorganisaties bij elkaar te brengen
  • De juiste keuzes te maken bij uw huisvestingsvraag en in het ontwikkeltraject
  • Glastuinbouwbedrijven met elkaar te verbinden ten behoeve van reconstructie, verduurzaming en innovatie

– Winkelcentrum Keijzershof Pijnacker, bedrijventerrein Oostambacht Nootdorp, buitengebied, starters en zzp’ers Yvonne van Elst | 06-1040 9850 y.vanelst@pijnacker-nootdorp.nl.

– Winkelcentrum Ackershof Pijnacker, bedrijventerrein Ruyven Delfgauw Serena Mulder | 06-5081 6513 | s.mulder@pijnacker-nootdorp.nl

– Winkelcentra Parade Nootdorp en Emerald Delfgauw, bedrijventerrein Boezem-West Anita Monshouwer | 06-4698 1610 | a.monshouwer@pijnacker-nootdorp.nl

– Ondernemers en bedrijven op het gebied van glastuinbouw Rob van Dijk | 06-5073 0551 |r.vandijk@pijnacker-nootdorp.nl

– Bedrijventerreinen Heron, Nootdorp en Boezem Oost, Pijnacker Harm Renders | 06-5163 4271 |h.renders@pijnacker-nootdorp.nl