Dode dieren opruimen

Ziet u een dood dier langs de weg of in de sloot, zoals dode vogels? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving > Afval

Let op: Raak nooit dode dieren met blote handen aan.

Gaat het om meerdere overleden dieren in het water? Dan geven wij uw melding ook door aan het Hoogheemraadschap. Dode dieren in het water kunnen wijzen op problemen met de waterkwaliteit. U kunt dit ook zelf melden via de website van Hoogheemraadschap van Delfland