Dode dieren opruimen

Ziet u een dood dier langs de weg of in de sloot, zoals dode vogels?
Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving, onder Afval.

Let op: Raak nooit dode dieren met blote handen aan.

Bij dieren die u in het water ziet liggen geven wij uw melding ook door aan het Hoogheemraadschap. Dode dieren in het water kunnen wijzen op problemen met de waterkwaliteit. U kunt dit ook zelf melden via de website van Hoogheemraadschap van Delfland