Overlast en bestrijding van ongedierte

De gemeente Pijnacker-Nootdorp bestrijdt geen plaagdieren bij particulieren en bedrijven. Maar het is wel belangrijk om een goed overzicht te krijgen van de overlast door plaagdieren. Daarvoor werkt de gemeente samen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen.

Ziet u ratten, insecten of andere plaagdieren? Meld dit dan bij het Kennis- en Adviescentrum Plaagdieren. Het KAD registreert de melding en geeft u advies. De gemeente heeft pas een rol als er een gevaar voor de volksgezondheid ontstaat. Als er actie moet worden ondernomen, geeft het KAD dit door aan de gemeente.

Wilt u voorkomen dat plaagdieren uw woning, schuur of bedrijf binnenkomen? Vraag uw vakhandel of een plaagdierenbestrijdingsbedrijf om advies.

  • Signaleert u ratten/muizen in het openbaar gebied? Geef het door aan het KAD.
  • Laat geen voedsel buiten uw woning liggen. Zet ook het voedsel voor uw huisdier niet buiten maar berg het op in een afgesloten ruimte.
  • Voer geen brood aan de vogels/eenden. Ratten worden door het voedsel aangetrokken.
  • Gooi geen eten of etensresten op straat of over het balkon. Gooi etensresten bij het GFT-afval.
  • Zet geen afval los naast de (ondergrondse) afvalcontainer.
  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.

Ratten knagen door plastic, metaal, hout en beton op zoek naar voedsel. Daardoor kunnen ze behoorlijk veel overlast veroorzaken. Ratten kunnen ook dragers zijn van virussen en bacteriën (ziekte van Weil en paratyfus). Ratten zijn daardoor een gezondheidsrisico voor mensen en huisdieren.

Muskus- en beverratten vormen een gevaar voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van dijken. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Maak hiervan een melding. Meer informatie vindt u op de website van Muskusrattenbestrijding in Nederland.

In warme perioden van het jaar kunnen vliegen in groten getale voorkomen en voor overlast zorgen. Meldingen over vliegenoverlast kunt u melden bij het KAD. Het KAD kan vragen beantwoorden, monitort de situatie en geeft extra advies als dat nodig is.

Wespen, hommels en bijen zijn nuttige insecten. In veel gevallen is bestrijding niet noodzakelijk. In het najaar kunnen wespen hinderlijk worden en kan het nodig zijn een wespennest te bestrijden. Neem dan contact op met een plaagdierenbestrijdingsbedrijf. Of koop zelf bestrijdingsmiddelen bij de lokale vakhandel. Alleen als een wespennest zich bevindt in de openbare ruimte en als deze overlast veroorzaakt voor voorbijgangers (bijv. bij een speeltuintje) dan kunt u dit melden bij het KAD.
Een bijenzwerm kunt u melden bij een imker. Vind een imker in de buurt via www.imkerverenigingdelft.nl.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Vanaf april komen de larven uit de eipakketten die in het najaar door de vlinders tegen takken van de bomen zijn afgezet. ’s Nachts gaan de rupsen in optocht (processie) op zoek naar voedsel in de kroon van de boom; met name in de zomer- en wintereik en in mindere mate in de Amerikaanse eik en moeraseik.

De eikenprocessierups kan zich bij grote aantallen tot een plaag ontwikkelen en leiden tot klachten veroorzaakt door de brandharen van de rups. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan men in de periode van april tot september last hebben van de brandharen. De locaties die al bekend zijn van vorige jaren worden preventief bestreden, locaties die er dit jaar bij komen worden curatief bestreden. Ook wordt geëxperimenteerd met een vorm van natuurlijke bestrijding.

Heeft u een nest gezien en/of gevonden? Geef het door aan de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving. U kunt ook bellen naar 14 015.