Overlast van dieren en bestrijding van ongedierte

De gemeente Pijnacker-Nootdorp bestrijdt geen plaagdieren bij particulieren en bedrijven. Maar het is wel belangrijk om een goed overzicht te krijgen van de overlast door plaagdieren. Daarvoor werkt de gemeente samen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen.

Ziet u ratten, insecten of andere plaagdieren? Meld dit dan bij het Kennis- en Adviescentrum Plaagdieren.

Het KAD registreert de melding en geeft u advies. De gemeente heeft pas een rol als er een gevaar voor de volksgezondheid ontstaat. Als er actie moet worden ondernomen, geeft het KAD dit door aan de gemeente.

Wilt u voorkomen dat plaagdieren uw woning, schuur of bedrijf binnenkomen? Vraag uw vakhandel of een plaagdierenbestrijdingsbedrijf om advies.

  • Signaleert u ratten/muizen in het openbaar gebied? Geef het door aan het KAD.
  • Laat geen voedsel buiten uw woning liggen. Zet ook het voedsel voor uw huisdier niet buiten maar berg het op in een afgesloten ruimte.
  • Voer geen brood aan de vogels/eenden. Ratten worden door het voedsel aangetrokken.
  • Gooi geen eten of etensresten op straat of over het balkon. Gooi etensresten bij het GFT-afval.
  • Zet geen afval los naast de (ondergrondse) afvalcontainer.
  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.

Ratten knagen door plastic, metaal, hout en beton op zoek naar voedsel. Daardoor kunnen ze behoorlijk veel overlast veroorzaken. Ratten kunnen ook dragers zijn van virussen en bacteriën (ziekte van Weil en paratyfus). Ratten zijn daardoor een gezondheidsrisico voor mensen en huisdieren.

Muskus- en beverratten vormen een gevaar voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van dijken. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Maak hiervan een melding. Meer informatie vindt u op de website van Muskusrattenbestrijding in Nederland.

In warme perioden van het jaar kunnen vliegen in groten getale voorkomen en voor overlast zorgen. Meldingen over vliegenoverlast kunt u melden bij het KAD. Het KAD kan vragen beantwoorden, monitort de situatie en geeft extra advies als dat nodig is.

Als er overlast is van vliegen bij een ondergrondse afvalcontainer, kunt u dit melden via info@avalex.nl. Vermeld hierbij het containernummer en dat het gaat om een ‘verzoek extra lediging in verband met vliegenoverlast’.

Wespen, hommels en bijen zijn nuttige insecten. In veel gevallen is bestrijding niet noodzakelijk.
 
In het najaar kunnen wespen hinderlijk worden en kan het nodig zijn een wespennest te bestrijden. Heeft u last van wespen op eigen terrein? Neem dan contact op met een plaagdierenbestrijdingsbedrijf of kijk op de website van Wespenstichting.
Als een wespennest zich bevindt in de openbare ruimte en overlast veroorzaakt voor voorbijgangers (bijvoorbeeld bij een speeltuintje), dan kunt u dit melden bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.
 
Een bijenzwerm kunt u melden bij een imker. Vind een imker in de buurt via Imkervereniging Delft

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Vanaf april komen de larven uit de eipakketten die in het najaar door de vlinders tegen takken van de bomen zijn afgezet. ’s Nachts gaan de rupsen in optocht (processie) op zoek naar voedsel in de kroon van de boom; met name in de zomer- en wintereik en in mindere mate in de Amerikaanse eik en moeraseik.

De eikenprocessierups kan zich bij grote aantallen tot een plaag ontwikkelen en leiden tot klachten veroorzaakt door de brandharen van de rups. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan men in de periode van april tot september last hebben van de brandharen. 

Geen preventieve behandeling

De laatste jaren valt de hinder door de eikenprocessierups in Pijnacker-Nootdorp mee. Om die reden zal de gemeente nesten dit jaar niet meer preventief behandelen.

Wel zullen we nesten uit de openbare ruimte verwijderen als er overlast is. We halen dus niet standaard alle nesten weg. Rupsen en vlinders horen nu eenmaal bij onze (inheemse) natuur.

Niet bij particulieren

Wij halen alleen nesten weg uit bomen die op gemeentelijke grond staan, dus niet bij particulieren. Dat moeten tuinbezitters zelf regelen.

Wat te doen bij (huid) irritaties?

Als mensen (huid) irritaties krijgen, dan kunnen zij contact opnemen met hun huisartsenpraktijk.

De periode met overlast start doorgaans begin juni, als de rupsen hun brandharen verliezen. In de zomermaanden (juni, juli en augustus) is de hinder het grootst.

Toch een nest gezien die overlast veroorzaakt?

Geef het door aan de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving. U kunt ook bellen naar 14 015.

Wij ontvangen wel eens meldingen van kattenoverlast in particuliere tuinen. Daar kan de gemeente niet ingrijpen. Weet u van wie de kat is, dan adviseren wij u om in gesprek te gaan met de eigenaar van de kat. Op internet zijn diverse diervriendelijke tips te vinden om katten uit uw tuin te weren.

Wilt u een zwerfkat melden? Neem dan contact op met de Dierenbescherming.

Tips voor katteneigenaren:

  • Ga over tot steriliseren of castreren van uw kat. Dat kan ongewenste uitbreiding van katten in de toekomst voorkomen. Ieder jaar komen er meer katten op straat en in asielen terecht. Daarnaast geven behandelde katten minder geluidsoverlast. Houd ‘krolse katten’ binnenshuis, ook dat voorkomt overlast.
  • Laat uw kat chippen. Dierenasiel en pension ’t Juliaantje kan ‘gevonden’ katten op deze manier makkelijker traceren. Veel dierenartsen hebben speciale actieperioden voor chippen met korting.
  • Houd uw kat ’s nachts zoveel mogelijk binnen. Vooral in het broedseizoen en in de buurt van weidevogel- en natuurgebieden kunnen katten schade aanrichten aan kwetsbare diersoorten en voor veel overlast zorgen.

Alle van nature in Nederland voorkomende vogelsoorten zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat het verboden is om vogels te doden of te verstoren. Nesten en eieren zijn tijdens het broedseizoen beschermd. Sommige nesten zijn het hele jaar beschermd zoals die van de huismus, gierzwaluw en roek. Toch kunnen sommige vogelsoorten voor overlast zorgen.

Preventieve maatregelen

Veel overlast kan worden voorkomen. Rondslingerend afval trekt bijvoorbeeld meeuwen en duiven (en ander ongedierte) aan. Nestvorming van vogels op ongewenste plekken kan in de meeste gevallen voorkomen worden door vogelwerende maatregelen te (laten) treffen. Bijvoorbeeld het afsluiten van open schoorstenen en ruimtes onder zonnepanelen met gaas. De maatregelen mogen alleen voor of na het broeden genomen worden.

De gemeente heeft een aantal regels opgesteld voor hondenbezitters. Denk aan: opruimplicht hondenpoep, het aanlijnen van honden, losloopgebieden en uitrenterreinen. Lees hier meer over deze regels op de pagina Honden.

Ervaart u overlast van honden, dan kunt u een melding doen in het Meldpunt Leefomgeving.