Dode dieren opruimen

Ziet u een dood dier langs de weg of in de sloot? Verplaatst deze niet maar maak hier een melding van bij de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving > Afval.

Vogelgriep

Momenteel heerst de vogelgriep. Heeft u dode wilde (water)vogels gevonden? Raak dode vogels niet aan en verplaats ze niet, maar meldt dit via de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of via het Meldpunt Leefomgeving van onze gemeente.

Let op: Raak nooit dode dieren met blote handen aan.

Gaat het om meerdere overleden dieren in het water? Dan geven wij uw melding ook door aan het Hoogheemraadschap. Dode dieren in het water kunnen wijzen op problemen met de waterkwaliteit. U kunt dit ook zelf melden via de website van Hoogheemraadschap van Delfland.

Vindt u een dood dier? Houdt u dan aan de volgende maatregelen:

  • Vermijd het contact van dode dieren met blote handen. Dit kan met wegwerphandschoenen die na eenmalig gebruik worden weggedaan of met behulp van een plastic zak(je).
  • Was regelmatig de handen, in ieder geval na contact met dieren (zowel levende als dode dieren). Meer informatie en een video over handen wassen is te vinden op de website van het RIVM – Handen wassen.
  • Zorg bij wondjes voor een goede wondhygiëne door de wond zorgvuldig te desinfecteren en verbind schaaf- en snijwondjes.
  • Het eten van een dood gevonden dier is ten sterkste af te raden, evenals het voeren van een kadaver aan een huisdier.
  • Algemene informatie over hygiëne is te vinden op de website van het RIVM – Hygiëne.

Dat is afhankelijk waar het dode wilde dier ligt: