Dode dieren opruimen

Ziet u een dood dier langs de weg of in de sloot? Verplaatst deze niet maar maak hier een melding van bij de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving > Afval.

Vogelgriep

Momenteel heerst de vogelgriep. Heeft u dode wilde (water)vogels gevonden? Raak dode vogels niet aan en verplaats ze niet, maar meldt dit via de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of via het Meldpunt Leefomgeving van onze gemeente.

Let op: Raak nooit dode dieren met blote handen aan.

Gaat het om meerdere overleden dieren in het water? Dan geven wij uw melding ook door aan het Hoogheemraadschap. Dode dieren in het water kunnen wijzen op problemen met de waterkwaliteit. U kunt dit ook zelf melden via de website van Hoogheemraadschap van Delfland.

Vindt u een dood dier? Houdt u dan aan de volgende maatregelen:

  • Vermijd het contact van dode dieren met blote handen. Dit kan met wegwerphandschoenen die na eenmalig gebruik worden weggedaan of met behulp van een plastic zak(je).
  • Was regelmatig de handen, in ieder geval na contact met dieren (zowel levende als dode dieren). Meer informatie en een video over handen wassen is te vinden op de website van het RIVM – Handen wassen.
  • Zorg bij wondjes voor een goede wondhygiëne door de wond zorgvuldig te desinfecteren en verbind schaaf- en snijwondjes.
  • Het eten van een dood gevonden dier is ten sterkste af te raden, evenals het voeren van een kadaver aan een huisdier.
  • Algemene informatie over hygiëne is te vinden op de website van het RIVM – Hygiëne.

Dat is afhankelijk waar het dode wilde dier ligt:

Huisdieren

Als uw huisdier is overleden, dan heeft u 4 mogelijkheden:

 

1. Laten cremeren

U kunt uw huisdier laten cremeren in een erkend huisdiercrematorium. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vindt u een  overzicht van erkende verbrandingsbedrijven.

2. Begraven op een dierenbegraafplaats

Laat uw huisdier begraven op een dierenbegraafplaats.

3. Begraven in uw eigen tuin

U mag uw huisdier begraven in uw eigen tuin of op eigen grond. Hiervoor moet voldoende ruimte zijn. Let hierbij op de risico’s voor volksgezondheid, diergezondheid en milieu. Begraaf uw dier daarom tenminste 75 centimeter diep.

4. Afgeven bij de milieustraat

Dode huisdieren mogen niet in de huis-aan-huis containers (minicontainers) worden aangeboden. Uw huisdier kan eventueel wel worden gebracht naar de milieustraat. Hier staat een zogenoemde kadaverbak.

Hobbydieren

Voor hobbydieren gelden andere eisen dan voor huisdieren. Bij het verwijderen van dode hobbydieren moet u voldoen aan dezelfde eisen als voor dode landbouwhuisdieren. Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit