Wijkschouw

De wijkschouw houden we één keer per jaar in overleg met een bewonersvereniging. De wijkschouw is bedoeld om samen met de bewonersvereniging en bewoners te bekijken hoe we de leefbaarheid en veiligheid in de wijk kunnen behouden en waar mogelijk verbeteren.  

Meldingen kunt u trouwens altijd aan de gemeente doorgeven via het Meldpunt Leefomgeving. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, scheve stoeptegels, groen, speelterreinen, (water)overlast, schades en onveilige situaties.

Tijdens de wijkschouw inventariseren de aanwezigen de verbeterpunten in de wijk. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn zwerfvuil, het groen, gevaarlijke plekken of situaties, maar het kan ook om sociale samenhang of op handen zijnde projecten gaan. De aandachtspunten worden opgenomen in een actielijst en dit wordt afgestemd met de bewonersvereniging en met de bewoners die bij de schouw aanwezig zijn.

Bij een wijkschouw zijn aanwezig

  • de wijkmanager;
  • vertegenwoordigers van bewonersverenigingen;
  • bewoners van de wijk en
  • eventuele andere professionals. 

We houden één keer per jaar een wijkschouw in overleg met de bewonersvereniging van de wijk. Hierover communiceren we via de gemeentelijke communicatiekanalen, gemeenteberichten en social media, zodat bewoners hiervan op de hoogte zijn.

De wijkschouwen worden in overleg met de bewonersverenigingen in de wijk gepland. U kunt zich voor de wijkschouwen aanmelden bij uw wijkmanager.  U kunt met de wijkmanager trouwens altijd in gesprek over ideeën of problemen rondom de leefbaarheid in uw straat of buurt. Neemt u hiervoor contact op met uw wijkmanager.