Uitwegvergunning (inrit of uitrit)

Voor het maken of veranderen van een uitweg heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Een uitweg vergunning is nodig:

  • voor het maken van een uitweg naar de weg;
  • voor het gebruik maken van de weg als uitweg; (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
  • voor het aanbrengen van een verandering in een bestaande uitweg naar de weg.

Daarnaast is het mogelijk dat u nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een bouwvergunning voor het bouwen van een brug. Voor het aanleggen van een brug en/of een dam over/in een watergang heeft u ook een watervergunning nodig van het Hoogheemraadschap van Delfland

Bij het beoordelen van een aanvraag wordt gelet op:  

  • de veiligheid van de uitweg
  • het doel van de uitweg
  • het gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk van de weg
  • de groenvoorzieningen

Omgevingswet, APV en het bestemmingsplan van het gebied.

Een uitwegvergunning kost € 106,10.