Uitgifte onroerende zaken

Bij uitgifte van een onroerende zaak (grond en opstallen) biedt de gemeente ruimte aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar de onroerende zaak. Uitgiften gaan via een selectieprocedure of het zijn 1-op-1 uitgiften.

Alle voornemens voor uitgiften vindt u in de officiële bekendmakingen op Overheid.nl. In elke bekendmaking staat hoe en binnen welke termijn u kunt reageren.

Op overheid.nl vindt u een overzicht van de uitgiften onroerende zaken (gronden en/of opstallen) van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vul hiervoor het volgende in:

  • Zoeken op: Uitgifte
  • Documentsoort: Gemeenteblad
  • Gemeente: Pijnacker-Nootdorp
  • U kunt ook een periode selecteren

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen. Uit dit arrest volgt dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken (zoals verkoop en verhuur) de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen. Uit dit gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat de gemeente bij uitgifte van een onroerende zaak, ruimte moet bieden aan (potentiele) gegadigden om mee te dingen naar de onroerende zaak.