Uitgifte onroerende zaken

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen. In dit arrest staat dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken (zoals verkoop en verhuur) transparant moeten handelen, zodat iedere geïnteresseerde in aanmerking kan komen.

Via deze pagina maken we de dan ook voornemens van uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken bekend.

De (voorgenomen) uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken (grond en opstallen) maakt de gemeente op deze pagina en op overheid.nl bekend. Het gaat hier zowel om onroerende zaken die door middel van een openbare selectieprocedure worden uitgegeven als om uitgiften waarbij deze procedure niet is gevolgd (1-op-1 uitgiften). De gemeente informeert geïnteresseerden niet (meer) voorafgaand aan het moment dat er grond of opstallen van de gemeente te koop of te huur wordt aangeboden. Ook niet wanneer dit in het verleden is toegezegd. Het is de verantwoordelijkheid van potentiële geïnteresseerde gegadigden om deze website  in de gaten te houden. Aangezien wij hier de informatie delen over de uitgifte van grond en opstallen.

Op overheid.nl krijgt u een overzicht van de uitgiften onroerende zaken (gronden en/of opstallen) van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vul hiervoor het volgende in:

  • Zoeken op: Uitgifte
  • Documentsoort: Gemeenteblad
  • Gemeente: Pijnacker-Nootdorp
  • U kunt ook een periode selecteren.

In elke bekendmaking staat hoe en binnen welke termijn u kunt reageren.

Als de gemeente grond of opstallen wilt verkopen of verhuren doorlopen we een vastgestelde selectieprocedure. Hiermee is de procedure voor iedereen transparant en kan iedereen die geïnteresseerd is in de grond of opstallen dit kenbaar maken. Hieronder treft u een overzicht aan van de gronden en opstallen die wij op dit moment in de verkoop- of verhuur hebben. Als u geïnteresseerd bent, is het goed om te weten dat de kans groot is dat er voorwaarden verbonden zijn aan de uitgifte.