Uitgifte bouwgrond / vrije kavels

Bouwt u liever zelf uw droomhuis? De gemeente biedt op kleine schaal woonkavels aan.

Wilt u op de hoogte blijven van kavels die in verkoop komen? Meld u dan aan via het online interesseformulier. U krijgt dan de verkoopinformatie toegestuurd, zodra deze beschikbaar is. 

Vragen kunt u mailen naar het kavelteam@pijnacker-nootdorp.nl.

Oude Leede en Ackerswoude

We hadden gehoopt om eind 2022 nog een aantal kavels in Oude Leede en Ackerswoude in verkoop te kunnen brengen, maar door verschillende omstandigheden is besloten dat pas in 2023 te doen. De stand van zaken leest u hieronder.

NB: voor de hieronder genoemde kavels zijn nog geen verkoopprijzen bekend. Deze prijzen zullen te zijner tijd per locatie te vinden zijn in de nog op te stellen verkoopinformatie.

Bij Oude Leedeweg 28 komen 2 kavels in verkoop. Deze kavels komen in verkoop als we zekerheid hebben over de planning van de aanleg van de toegangsbrug naar de kavels, maar ook van de aanleg van de riolering en andere kabels en leidingen. Hierover hebben wij momenteel intensief overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland, om de benodigde vergunning te krijgen. Daarnaast zal er nog een taxatie moeten worden gedaan, om een verkoopprijs te kunnen bepalen.

Omdat niet bekend is hoeveel tijd het overleg met het Hoogheemraadschap in beslag gaat nemen en het nog niet duidelijk is wanneer de nutsbedrijven de kabels en leidingen kunnen aanleggen, kunnen we op dit moment geen concrete planning voor de start verkoop geven. We zullen u op de hoogte houden als we meer informatie hebben over de stand van zaken.

Brinklande

De 6 kavels aan de Brinklande variëren van ca. 350 m2 tot ca. 500 m2. Eind november is het bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld, half januari is het bestemmingsplan onherroepelijk. We verwachten eind maart/begin april 2023 de verkoop van deze kavels te kunnen starten.

Brink van Abeltje

Naast huisnummer 3 aan de Brink van Abeltje komt een kavel beschikbaar van ca. 600 m2 voor de bouw van een vrijstaande woning. De verwachting is dat we u de verkoopinformatie voor deze kavel in het tweede kwartaal van 2023 kunnen toesturen.