Ondergrondse tanks

Zit er in uw tuin een olietank in de grond? Dan moet u deze elk jaar laten keuren. Als u de tank niet meer gebruikt bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. Ook moet u de tank saneren.  

Melden kan namens de gemeente bij de  Omgevingsdienst Haaglanden. Zij vertellen u of u de tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Laat de tank altijd verwijderen door een bedrijf met een Kiwa-certificaat.

Bodemonderzoek, nog voordat de tank wordt verwijderd

Hierbij wordt gekeken naar mogelijke bodemverontreiniging die als gevolg van olielekkage is ontstaan. Als dat het geval is, moet u de bodemverontreiniging op de wettelijk voorgeschreven wijze saneren.

Tanksanering

Het reinigen en verwijderen van de tank moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd tanksaneringsbedrijf. De tank moet worden afgevoerd naar een erkend verschrotingsbedrijf.

Certificering

Na een tanksanering ontvangt de (voormalig) eigenaar een zogeheten KIWA-certificaat. Dit is een schriftelijke verklaring dat de tank door een erkend bedrijf is behandeld volgens de geldende regels. Ook het tankverschrotingsbedrijf moet u een verklaring geven, namelijk een verschrotingscertificaat. U moet het KIWA-certificaat en het verschrotingscertificaat goed bewaren, omdat hiernaar gevraagd kan worden door de gemeente. Ook bij verkoop van de woning wordt naar het certificaat gevraagd.