Nota zonne-energie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de energie die nodig is voor wonen, werken, produceren en recreëren duurzaam wordt opgewekt. Hierbij wordt, binnen de gemeentegrenzen, zoveel mogelijk energie bespaard en lokaal duurzaam opgewekt. Onder duurzame energie wordt verstaan de energie die afkomstig is van hernieuwbare bronnen, waaronder de zon.  

Met de nota Zonne-energie wil de gemeente duidelijkheid bieden over de manieren waarop zonne-energie in Pijnacker-Nootdorp toegepast kan worden.