Zie ook

Nota dakopbouwen

In de nota Dakopbouwen staat het beleid dat geldt voor het plaatsen van dakopbouwen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het is een toetsingskader waarmee aanvragen voor een dakopbouw kunnen worden getoetst en afgehandeld.