Vergunning tijdelijke verhuur bij leegstand

Voor het tijdelijk verhuren van een woning of pand kunt u een Vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. Deze vergunning zorgt ervoor dat u als eigenaar de huurovereenkomst makkelijker kan opzeggen.

 • Vul het formulier tijdelijke verhuur in;
 • Gaat het om een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden? Stuur dan ook een uitdraai van een volledig ingevulde ‘huurprijscheck’ mee. Deze vindt u op de website Huurcommissie (zie ook de toelichting op het aanvraagformulier)

Wij controleren op internet of de woning te koop staat. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

De huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek gelden niet bij tijdelijke verhuur. Maar op grond van artikel 16 van de Leegstandswet worden wel eisen gesteld aan de huurovereenkomst die u aangaat.
 

Een vergunning tijdelijke verhuur heeft de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een verhuurperiode van maximaal 5 jaar.
 • De huurovereenkomst eindigt automatisch zodra de vergunning afloopt.
 • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.
 • In de overeenkomst moet duidelijk vermeld zijn:
  • dat het gaat om tijdelijk verhuur op grond van de Leegstandswet;
  • voor welke termijn de vergunning is verleend.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden.
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor de verhuurder.
 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand voor de huurder.
 • De huurder heeft verder geen huurbescherming.
 • De verhuurder is verplicht de vergunning aan de huurder te tonen.
 • Wordt de huurwoning gesloopt of gerenoveerd? Dan stelt de gemeente in de vergunning een maximale maandhuur vast. Voor overige woningen kunnen de huurder en verhuurder zelf afspraken maken.
De gemeente toetst niet of uw hypotheekverstrekker met de tijdelijke verhuur akkoord gaat. Het ontbreken van huurbescherming bij verhuur op grond van de Leegstandwet zou wel aanleiding kunnen zijn om dergelijke tijdelijke verhuur toe te staan. Vraag dit zelf na bij uw hypotheekverstrekker.

Het aanvragen van deze vergunning kost € 71,65