Gebruik grond, bagger of bouwstoffen

Wilt u grond gebruiken als bodem of bouwstoffen? Of wilt u baggerspecie gebruiken? Dan moet u voldoen aan de regels van het Besluit bodemkwaliteit.

Dit geldt voor: 

  • grond, zoals zand, klei en veen;
  • bagger;
  • bouwstoffen als (gebroken)puin, asfalt, beton, bakstenen, e.d. 

Bodemkwaliteitskaart

In de bodemkwaliteitskaart leest u over de mogelijkheden van het gebruik van grond of bagger binnen de gemeente. 

Voor het gebruiken, afvoeren of opslaan van grond en bouwstoffen gelden regels. Deze regels staan in het Besluit bodemkwaliteit en de Nota bodembeheer

Alle gebruik van grond moet u meldenuiterlijk vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden. 

Uitzonderingen waarbij u niets hoeft te melden 

  • als grond gebruikt of afgevoerd wordt door particulieren.  Neem voor het afvoeren contact op met een containerverhuurbedrijf of een  erkend gronddepot  die de grond wil aannemen. U kunt geen aarde, grond of zand storten bij de Milieustraat van Avalex.
  • als grond gebruikt wordt binnen een landbouwbedrijf waarbij de grond komt van een perceel binnen dat landbouwbedrijf waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld.
  • aler maximaal 50 m3 schone grond wordt gebruikt die afkomstig is van binnen de gemeente. Voor grond buiten de gemeente geldt wel een meldingsplicht.

De kwaliteit van de partij grond moet op verzoek altijd kunnen worden aangetoond, ook als de meldingsplicht niet van toepassing is. 

Voordat u grond of bagger gebruikt of opslaat, moet dit ten minste vijf werkdagen van te voren melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.

De melding wordt getoetst aan getoetst aan de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart. Uw melding wordt binnen 5 werkdagen behandeld. U ontvangt een brief waarin staat of de gemeente met de melding instemt of niet.