Brandveilig gebruik tijdelijke bouwwerken, vergunning

Wanneer u een tijdelijk gebouw of tent neerzet, dan moet u voldoen aan de brandveiligheidseisen. Denk hierbij aan voorzieningen voor vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand en het voorkomen van brand. U heeft hiervoor een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. De vergunning is maximaal 30 dagen geldig.

Wanneer u een tijdelijk gebouw of tent neerzet, dan moet u voldoen aan de brandveiligheidseisen. Denk hierbij aan voorzieningen voor vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand en het voorkomen van brand. U heeft hiervoor een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. De vergunning is maximaal 30 dagen geldig.

U vraagt een tijdelijke gebruiksvergunning aan als in een tijdelijk gebouw of een tent:

  • meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn;
  • meer dan 10 personen voor werk of een onderdeel van verzorging overnacht wordt;
  • meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan 10 gehandicapten worden opgevangen. Denk hierbij aan een dagopvang of crèche.

De brandveiligheidseisen vindt u onder artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012.

Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Brandveiligheidsverordening 2015.

U vraagt minimaal 6 weken voor de aanvang van de activiteit de vergunning aan.

Vaak heeft u ook een evenementenvergunning nodig.