Brandveilig gebruik tijdelijke bouwwerken, vergunning

Wanneer u een (tijdelijk) gebouw of tent neerzet, dan moet u voldoen aan de brandveiligheidseisen. Denk hierbij aan voorzieningen voor vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand en het voorkomen van brand. Het is dan nodig om een gebruiksmelding te doen.

Wanneer u een (tijdelijk) gebouw of tent neerzet, dan moet u voldoen aan de brandveiligheidseisen. Denk hierbij aan voorzieningen voor vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand en het voorkomen van brand. Het is dan nodig om een gebruiksmelding te doen.

U doet een gebruiksmelding als in een tijdelijk gebouw of een tent:

  • meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn;
  • meer dan 10 personen voor werk of een onderdeel van verzorging overnacht wordt;
  • meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan 10 gehandicapten worden opgevangen. Denk hierbij aan een dagopvang of crèche.

De brandveiligheidseisen kunt u vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Minimaal 4 weken voor de geplande activiteit.

Vaak heeft u ook een evenementenvergunning nodig.