Boom kappen

Voor het kappen van bomen heeft u meestal een vergunning nodig. Dit geldt ook voor het kappen van aaneengesloten begroeiingen van bomen of struiken van meer dan 50 m².

Op Omgevingsloket online kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen. Daarna kunt u op hetzelfde Omgevingsloket online uw aanvraag indienen. U heeft daarvoor DigiD nodig.

Voor het kappen van alle bomen met een diameter van 25 centimeter of meer (gemeten op 1,30 meter hoogte van de grond) moet u een vergunning aanvragen. U heeft ook een vergunning nodig voor de kap van aaneengesloten begroeiingen van bomen of struiken van meer dan 50 m². Houd er rekening mee dat u de eerste zes weken na afgifte van de vergunning, in verband met mogelijke bezwaren, niet mag kappen. Een kapvergunning is twee jaar geldig.

Alleen de eigenaar van de grond kan een vergunning aanvragen. Als dit bijvoorbeeld de woningbouwvereniging is en u bent huurder, dus gebruiker van de grond, dan kunt u een vergunning aanvragen alleen als de aanvraag is ondertekend door de woningbouwvereniging.

U moet rekening houden met flora en fauna. Dat betekent onder andere:

  • dat het verboden is verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van vogels te vernielen of te verstoren. Dit geldt ook voor nesten in aanbouw.
  • Sommige vogelnesten zijn jaarrond beschermd (onder andere van de buizerd). De kans op de aanwezigheid van broedende vogels of nesten in aanbouw is het grootst in de periode 1 maart tot 1 augustus. Om die reden adviseren wij u de kapvergunning niet te gebruiken in deze periode.
  • U moet zorgvuldig omgaan met planten en dieren; voorkom beschadiging, verwonding of doden van dieren en planten.

De kosten voor deze vergunning bedragen € 49,35.