Boom kappen

Voor het kappen van bomen heeft u meestal een vergunning nodig. Dit geldt ook voor het kappen van aaneengesloten begroeiingen van bomen of struiken van meer dan 50 m².

Op het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen. Daarna kunt u op hetzelfde Omgevingsloket uw aanvraag indienen. U heeft daarvoor DigiD nodig.

Volg deze stappen om de vergunningcheck voor het weghalen van een boom of beplanting (kappen van een boom) te doorlopen:

  1. Typ ‘boom’, klik op het woord ‘boom’ in de lijst; er verschijnt nu een lijst met werkzaamheden die horen bij het woord ‘boom’.
  2. Selecteer ‘boom of beplanting onderhouden of weghalen’
  3. Optioneel: Gaat u ook de wortels van de boom weghalen, kies dan ook ‘Graven in bodem of waterbodem’
  4. Optioneel: Gaat u ook een boom planten, kies dan ook ‘Boom of beplanting aanbrengen’
  5. Optioneel: Gaat u ook een container plaatsen om het groen af te voeren, typ dan ‘container’ in het zoekveld en kies ook de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container of ander object tijdelijk plaatsen’.

Volg de instructies van de actielijst. 

Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een melding indienen vanwege het kappen van de boom. Daarnaast wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten.

Is één van de uitkomsten: ‘Neem contact op met de gemeente’? Neem dan telefonisch contact met ons op door te bellen naar 14 015.

Voor het kappen van alle bomen met een diameter van 25 centimeter (ofwel 79 centimeter omtrek) of meer gemeten op 1,30 meter hoogte van de grond, moet u een vergunning aanvragen. U heeft ook een vergunning nodig voor de kap van aaneengesloten begroeiingen van bomen of struiken van meer dan 50 m². Houd er rekening mee dat u de eerste zes weken na afgifte van de vergunning, in verband met mogelijke bezwaren, niet mag kappen. Een kapvergunning is twee jaar geldig.

Alleen de eigenaar van de grond kan een vergunning aanvragen. Als dit bijvoorbeeld de woningbouwvereniging is en u bent huurder, dus gebruiker van de grond, dan kunt u een vergunning aanvragen alleen als de aanvraag is ondertekend door de woningbouwvereniging.

U moet rekening houden met flora en fauna. Dat betekent onder andere:

  • dat het verboden is verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van vogels te vernielen of te verstoren. Dit geldt ook voor nesten in aanbouw.
  • Sommige vogelnesten zijn jaarrond beschermd (onder andere van de buizerd). De kans op de aanwezigheid van broedende vogels of nesten in aanbouw is het grootst in de periode 1 maart tot 1 augustus. Om die reden adviseren wij u de kapvergunning niet te gebruiken in deze periode.
  • U moet zorgvuldig omgaan met planten en dieren; voorkom beschadiging, verwonding of doden van dieren en planten.

De kosten voor deze vergunning bedragen € 106,10.