Bodemenergie

Met bodemenergie (aardwarmte) kunnen gebouwen op een duurzame manier verwarmd en gekoeld worden.  Dit kan met een open of gesloten bodemenergiesysteem. Hiervoor is vaak een vergunning nodig.

  • Voor open systemen is een vergunning van de provincie nodig. 
  • Voor en gesloten systeem groter dan 70 kW bodemzijdig vermogen moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente.  
  • Kleinere gesloten systemen moet u officieel melden bij de gemeente. Maar ligt een klein systeem in een door de gemeente aangewezen interferentiegebied dan moet de initiatiefnemer ook voor dit systeem een vergunning aanvragen.

Er zijn regels voor open en gesloten bodemenergiesystemen. Deze zijn grotendeels vergelijkbaar. Ze moeten beide aan dezelfde (soort) eisen voldoen, zoals een rendementseis en maximale retourtemperatuur.

Via een vergunning of melding kan de overheid de vraag naar en beschikbaarheid van ruimte voor bodemenergie op elkaar afstemmen. Uw systeem wordt dan beschermd tegen andere bodemenergiesystemen die het energierendement van uw systeem kunnen verminderen.