Bereikbaarheid bij werkzaamheden of evenementen

Als u tijdelijk de openbare weg wilt stremmen of (gedeeltelijk) wilt afsluiten voor wegwerkzaamheden of in verband met een evenement, moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Dit doet u door het melden van een tijdelijke verkeersmaatregel.

Voor werkzaamheden op of aan gemeentelijke wegen informeert de projectleider/uitvoerder de gemeente. De melding moet uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gedaan via het e-mailadres bereikbaarheid@pijnacker-nootdorp.nl. Stuur hiervoor de volgende informatie mee:

  • Het ingevulde formulier ‘Melding bereikbaarheid werk in uitvoering
  • Een verkeersplan dat voldoet aan de richtlijnen van de publicatie ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen – Werk in uitvoering 96B’ van het C.R.O.W. of een beschrijving van de toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer het geen volledige afsluitingen betreft.

De gegevens voor het organiseren van een evenement dient u in bij de afdeling Wijkzaken, team Handhaving & Veiligheid. Deze afdeling vraagt vervolgens advies bij het team Bereikbaarheid of het gevraagde mogelijk is gezien andere afsluitingen of omleidingen op dat moment. Het team Bereikbaarheid informeert ook over de verkeerskundige voorwaarden en eisen bij het te organiseren evenement.

Hebben de werkzaamheden op gemeentelijke wegen tot gevolg dat er omleidingen gaan over de provinciale weg (N470)? Dan gelden de regels die de Provincie Zuid-Holland hanteert.

Uitgebreide informatie over het melden van wegwerkzaamheden en evenementen, wijzigingen in de planning, bouwverkeer enzovoort vindt u in het Protocol bereikbaarheid bij wegwerkzaamheden en evenementen.