Afval inzamelen

Veel afval is als grondstof herbruikbaar. Daarom willen we huishoudelijk afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Zo houden we minder restafval over. U leest hier meer over op het Nieuwe Inzamelen.

Avalex verzorgt de afvalinzameling namens de gemeente. Avalex haalt huisvuil en grofvuil op en beheert de afvalbrengstations/milieustraten.

Kijk op Avalex.nl voor alle informatie over afvalinzameling of download de Avalex App. Wilt u een melding maken bij Avalex? Dat kan op de contactpagina van Avalex.

Op Avalex.nl kunt u veel zaken online regelen. Denk aan:

  • het doen van een melding over de afvalinzameling
  • een extra minicontainer aanvragen
  • een nieuwe Avalexpas aanvragen
  • een afspraak maken voor het ophalen van grofvuil

Met de Avalex App regelt u al uw afvalzaken gemakkelijk vanaf uw smartphone. Denk aan:

  • een grofvuilafspraak inplannen
  • een nieuwe Avalexpas aanvragen
  • de afvalkalender bekijken
  • handige reminders instellen

De Avalex App is beschikbaar voor Android en iOS.

Download de app via de website van Avalex. 

Een extra minicontainer voor grondstoffen (GFT, Papier en PMD) vraagt u aan op de website van Avalex. Restafval wordt ingezameld met verzamelcontainers in de wijk. In het buitengebied worden nog wel minicontainers voor restafval gebruikt. Voor een tweede restafvalcontainer vraagt u eerst toestemming aan de gemeente. Stuur hiervoor e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet hierin:

  • De reden waarom u meer restafval hebt dan gebruikelijk is
  • Uw straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats

U ontvangt Avalex bericht als u in aanmerking komt voor een tweede minicontainer. Anders ontvangt u van de gemeente een e-mail waarin staat waarom u niet in aanmerking komt voor een tweede minicontainer.

Staat uw adres er niet bij? Neem dan contact op met Avalex. U kunt Avalex bereiken via het e-mailadres info@avalex.nl of telefonisch via het nummer 0900 0507.

Inzamellocaties die in gebruik zijn, zoals de wijkcontainers voor glas, textiel, papier, PMD, restafval of de afvalbrengstations vindt u op de website van Avalex. Vul uw postcode en huisnummer in bij ‘Afvalkalender en locaties’. 

Informatie over nieuwe wijkcontainers die voor het Nieuwe Inzamelen worden/zijn geplaatst vind je in de online viewer. Als u de legenda aanklikt, ziet u de verschillende kleuren uitgelegd. Op de locaties kunt u klikken, u krijgt dan een uitklapscherm te zien met het aantal containers op die locatie. Links onder in het zoekbalkje kunt u het gewenste adres intypen (straat huisnummer woonkern). De viewer gaat dan direct naar dat adres.

Afval kunnen we het beste recyclen als we het gescheiden inzamelen. Dus plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (zoals blikjes) en drinkpakken bij het PMD. Groente-, fruit-, tuinafval én etensresten bij GFTE. En het papier/karton bij het papier. Glas hoort in de glasbak en oud (niet-draagbare) textiel in de textielbak. Dan haalt Avalex het op en zorgt de afvalverwerker ervoor dat van gescheiden afval weer nieuwe producten gemaakt worden.

Meer informatie over het scheiden van afval vind je in de afvalscheidingswijzer.

De aanbiedregels voor minicontainers (tijden, gewicht, etc) vindt u op de website van Avalex.

Via ons Meldpunt Leefomgeving kunt u zwerfafval melden.