Afval inzamelen

Veel afval is als grondstof herbruikbaar. Daarom willen we huishoudelijk afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Zo houden we minder restafval over. We gaan nu over op het Nieuwe Inzamelen.

Avalex verzorgt de afvalinzameling namens de gemeente. Avalex haalt huisvuil en grofvuil op en beheert de afvalbrengstations/milieustraten. Kijk op Avalex.nl voor alle informatie over afvalinzameling.

U kunt Avalex bereiken via het e-mailadres info@avalex.nl of telefonisch via het nummer 0900 0507.

Op Avalex.nl kunt u veel zaken online regelen. Denk aan:

  • het doen van een melding over de afvalinzameling
  • een extra minicontainer aanvragen
  • een nieuwe Avalexpas aanvragen
  • een afspraak maken voor het ophalen van grofvuil

Een extra minicontainer voor grondstoffen (GFT, Papier en PMD) vraagt u aan op de website van Avalex. Restafval wordt ingezameld met verzamelcontainers in de wijk. In het buitengebied worden nog wel minicontainers voor restafval gebruikt. Voor een tweede restafvalcontainer vraagt u eerst toestemming aan de gemeente. Stuur hiervoor e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet hierin:

  • De reden waarom u meer restafval hebt dan gebruikelijk is
  • Uw straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats

U ontvangt Avalex bericht als u in aanmerking komt voor een tweede minicontainer. Anders ontvangt u van de gemeente een e-mail waarin staat waarom u niet in aanmerking komt voor een tweede minicontainer.

Kijk op Avalex.nl bij Afvalkalender en locaties voor uw persoonlijke afvalkalender.

Inzamellocaties die in gebruik zijn, zoals de wijkcontainers voor glas, textiel, papier, PMD, restafval of de afvalbrengstations vindt u op de website van Avalex. Vul uw postcode en huisnummer in bij ‘Afvalkalender en locaties’. 

Informatie over nieuwe wijkcontainers die voor het Nieuwe Inzamelen worden/zijn geplaatst vind je in de online viewer. Als u de legenda aanklikt, ziet u de verschillende kleuren uitgelegd. Op de locaties kunt u klikken, u krijgt dan een uitklapscherm te zien met het aantal containers op die locatie. Links onder in het zoekbalkje kunt u het gewenste adres intypen (straat huisnummer woonkern). De viewer gaat dan direct naar dat adres.

Afval kunnen we het beste recyclen als we het gescheiden inzamelen. Dus het plastic, blik en drankkartons bij het PMD en het papier/karton bij het papier. Dan haalt Avalex het op en zorgt de afvalverwerker ervoor dat van gescheiden afval weer nieuwe producten gemaakt worden.

Meer informatie over het scheiden van afval vind je in de afvalscheidingswijzer of op Avalex’s eigenwijsafval platform.

De aanbiedregels voor minicontainers (tijden, gewicht, etc) vindt u op de website van Avalex.

Via ons Meldpunt Leefomgeving kunt u zwerfafval melden.