Afval inzamelen

Veel afval is als grondstof herbruikbaar. Daarom willen we huishoudelijk afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Doordat we afval hergebruiken, halen we minder energie en grondstoffen uit onze aarde en zorgen we voor minder vervuiling.

Avalex verzorgt de afvalinzameling namens de gemeente. Avalex haalt huisvuil en grofvuil op en beheert de afvalbrengstations/milieustraten. Kijk op Avalex.nl voor alle informatie over afvalinzameling.

U kunt Avalex bereiken via het e-mailadres info@avalex.nl of telefonisch via het nummer 0900 0507.

Op Avalex.nl kunt u veel zaken online regelen. Denk aan:

  • het doen van een melding over de afvalinzameling
  • een extra minicontainer aanvragen
  • een nieuwe Avalexpas aanvragen
  • een afspraak maken voor het ophalen van grofvuil

Een extra GFT- of papiercontainer vraagt u aan op de website van Avalex. Voor een tweede restafvalcontainer vraagt u eerst toestemming aan de gemeente. Stuur hiervoor e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet hierin:

  • De reden waarom u meer restafval hebt dan gebruikelijk is
  • Uw straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats

U ontvangt van de gemeente een brief waarin staat of u in aanmerking komt voor een tweede afvalcontainer.

Kijk op Avalex.nl voor uw persoonlijke afvalkalender (de inzameldagen)

Inzamellocaties, zoals de boven- en ondergrondse containers voor glas, textiel, papier en PMD of de afvalbrengstations vindt u op de website van Avalex. Vul uw postcode en huisnummer in bij Mijn Avalex. 

Afval kunnen we het beste recyclen als we het gescheiden inzamelen. Dus het plastic bij het plastic en het papier bij het papier. Dan haalt Avalex het op en zorgt ervoor dat het gescheiden afval naar de fabriek gebracht wordt. Zo kunnen er weer nieuwe producten van gemaakt worden.

Meer informatie over het scheiden van afval vind je in de afvalscheidingswijzer of op Avalex’s eigenwijsafval platform.

De aanbiedregels voor minicontainers (tijden, gewicht, etc) vindt u op de website van Avalex.