Afval inzamelen

Veel afval is als grondstof herbruikbaar. Daarom willen we huishoudelijk afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Zo houden we minder restafval over.

Avalex verzorgt de afvalinzameling namens de gemeente. Avalex haalt huisvuil en grofvuil op en beheert de afvalbrengstations/milieustraten.

Kijk op avalex.nl voor alle informatie over afvalinzameling. Wilt u een melding maken bij Avalex? Dat kan op de contactpagina van Avalex of via de gratis Avalex App.

Pijnacker-Nootdorp heeft een duurzaam afvalbeleid. Met het Nieuwe inzamelen willen we beter afval scheiden en minder restafval overhouden. De reden hiervoor is dat alles wat in het restafval zit wordt verbrand. Ook al het herbruikbare afval, dat is natuurlijk zonde. En afval verbranden kost geld en we moeten er ook nog eens veel belasting voor betalen aan het Rijk. Gescheiden afval, zoals PMD en papier, levert geld op én het bespaart op de verbrandingskosten.

Met het Nieuwe Inzamelen maken we afval scheiden zo eenvoudig mogelijk.

Hoe het Nieuwe Inzamelen er voor u uitziet, hangt af van de wijk waar u woont:

Wijken met eigen afvalcontainers aan huis

Alle woningen hebben drie eigen afvalcontainers (kliko’s) voor:

 1. PMD – verpakkingen van plastic, verpakkingen van metaal en drinkpakken
 2. GFT – groente-fruit en tuinafval (inclusief etensresten)
 3. Papier en karton. Het is uw persoonlijke keuze of u een container wil of het papier wegbrengt naar de verenigingen.
 4. Het restafval brengt u naar een container in de buurt.

Wijken met ondergrondse verzamelcontainers

Alle soorten gescheiden afval en het restafval kunt u kwijt in de wijk. De ondergrondse wijkcontainers hiervoor staan verdeeld over de wijk. Zo hoeft u niet te ver te lopen met al uw verschillende soorten gescheiden afval. De wijkcontainers voor glas, textiel, papier, PMD, restafval vindt u op de website van Avalex en in de Avalex App. Vul uw postcode en huisnummer in bij ‘Afvalkalender en locaties’. 

Appartementen of flats

Voor het gescheiden afval is er soms een inpandige ruimte beschikbaar; als die in uw complex niet aanwezig is maakt u gebruik van de ondergrondse containers in de wijk. Het restafval wordt ingezameld met ondergrondse verzamelcontainers in de wijk.

Buitengebied

In het buitengebied en bij woningen die erg verspreid liggen, zamelen we alle soorten gescheiden afval én het restafval in met vier afvalcontainers (kliko’s) aan huis.

Afval kunnen we het beste recyclen als we het gescheiden inzamelen. Dan haalt Avalex het op en zorgt de afvalverwerker ervoor dat van gescheiden afval weer nieuwe producten gemaakt worden. Dus:

 • PMD: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (zoals blikjes) en drinkpakken
 • GFT: groente-, fruit-, tuinafval én etensresten
 • Papier/karton: in de container of breng het naar de veregingen
 • Glas in de glasbak
 • Textiel: oud (niet-draagbare) kleding

Meer informatie over het scheiden van afval of bij twijfel bekijk de afvalscheidingswijzer.

Via ons Meldpunt Leefomgeving kunt u zwerfafval melden.

Milieustraat

Grofvuil is huishoudelijk afval en snoeiafval dat niet in uw minicontainer of verzamelcontainer past. Dit brengt u naar een milieustraat van Avalex. Ook klein chemisch afval breng je hier naartoe. Locaties en openingstijden vindt u op de website van Avalex. Vergeet bij een bezoek niet om uw (digitale) Avalexpas mee te nemen. De eerste twaalf bezoeken aan de milieustraat per jaar zijn gratis.

Mobiele milieustraat 

Kleine hoeveelheden grofvuil of klein chemisch afval (zoals verfblikken) kunt u naar de mobiele milieustraat brengen zonder Avalexpas. Deze ‘marktwagen’ staat eens in de maand in Pijnacker, Nootdorp én Delfgauw. Op de website van Avalex staat de planning van de mobiele milieustraat.

Snoeiafval en grofvuil laten ophalen

Snoeiafval kunt u gratis op laten halen. Overig grofvuil kunt u tegen betaling op laten halen. Maak een afspraak op avalex.nl.

Bij het aanbieden van het grofvuil is onderscheid tussen grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. Voor bouw en sloopafval, dakleer (bitumen en dakgrind), gips, geïmpregneerd hout en bielzen, en puin vraagt Avalex een bijdrage, die kunt u met PIN betalen. Locaties en openingstijden vindt u op de website van Avalex. Let op: in Nootdorp kunt u geen bouw- en sloopafval brengen.

Heeft u geen papiercontainer aan huis? Dan kunt u oud papier en karton inleveren in de wijkcontainer of bij een (sport)vereniging. Bij de onderstaande verenigingen kunt u uw papier en karton in de container kwijt: 

Nootdorp:

 • RKDEO

Pijnacker:

 • De Groene Wijdte
 • Het Baken

Oude Leede:

 • BOL

Voor de inzameling van glas en textiel staan verspreid over de wijken een aantal containers. Wilt u weten waar? Bekijk het overzicht op de website van Avalex.

Staat uw adres er niet bij? Ga dan naar Melden en aanvragen op de website van Avalex.

De aanbiedregels voor minicontainers (tijden, gewicht, etc) vindt u op de website van Avalex.

Neem hiervoor contact op met Avalex. Vul het contactformulier in of bel naar: 0900-0507.

Geef uw adres, de afvalsoort (PMD, GFT of papier) door en indien bekend de maat van de container: klein (140L) of groot (240L).

Neem hiervoor contact op met Avalex. Vul het contactformulier in of bel naar: 0900-0507.

Geef uw adres, de afvalsoort (PMD, GFT of papier) door en indien bekend de maat van de container: klein (140L) of groot (240L).

Voor een tweede restafvalcontainer vraagt u eerst toestemming aan de gemeente. Stuur hiervoor e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet hierin:

 • De reden waarom u meer restafval hebt dan gebruikelijk is
 • Uw straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats

U ontvangt bericht van Avalex als u in aanmerking komt voor een tweede minicontainer. Anders ontvangt u van de gemeente een e-mail waarin staat waarom u niet in aanmerking komt voor een tweede minicontainer.

Container inleveren

De gemeente heeft in het afvalbeleid bepaalt dat de grondstoffen GFTE, PMD en oud papier gescheiden moeten worden ingezameld. Het inleveren van een afvalcontainer is om die reden niet toegestaan. Er is één uitzondering gemaakt. U kunt, bijvoorbeeld omdat u liever uw papier en karton inlevert bij één van de verenigingen wel uw blauwe container inleveren.

De enige container die u kunt inleveren is de papiercontainer. Doordat u bijvoorbeeld liever uw papier en karton inlevert bij één van de verenigingen. Neem hiervoor contact op met Avalex. Vul het contactformulier in.

Gooi gebruikte olie en vetten niet in het riool. Dat voorkomt verstopping én onnodige kosten. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking en breng het naar de milieustraat of naar een inleverpunt bij u in de buurt.