Belastingen, bezwaar maken

Bent u het niet eens met een aanslag? Of met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hier natuurlijk bezwaar tegen maken. Maar ga eerst eens met ons in gesprek over eventuele problemen. Soms biedt dit een oplossing zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

Komt u er in goed overleg niet uit en wilt u formeel bezwaar maken? Doe dit dan binnen zes weken na de dagtekening op de aanslag.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14015.

U mag natuurlijk ook uw vraag per e-mail stellen aan onze WOZ-taxateurs. Dan nemen zij contact met u op. Dit kan via info@pijnacker-nootdorp.nl

Heeft u vragen over de

  • OZB,
  • rioolheffing,
  • afvalstoffenheffing,
  • hondenbelasting of
  • toeristenbelasting?

Neem dan op doordeweekse dagen telefonisch contact op via 14015.
Of stuur een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking of  een belastingaanslag doet u in de digitale belastingbalie.

Log daar in met DigiD (bedrijven met eHerkenning)

Let op: Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking, dan maakt u vanzelf ook bezwaar tegen de OZB-aanslag die de WOZ-waarde als grondslag heeft. U hoeft dus tegen de OZB-aanslag niet afzonderlijk bezwaar te maken.

Kunt u niet online bezwaar maken? Stuur dan een brief naar:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 1
2640 AA PIJNACKER

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres
  • tegen welke aanslag u bezwaar maakt
  • waarom u een bezwaarschrift indient
  • uw handtekening

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Vermeld dan ook namens wie u dit doet en stuur een ondertekende machtiging mee waaruit blijkt dat u gemachtigd bent om bezwaar te maken.

Er zijn steeds meer commerciële bureaus die aanbieden om kosteloos voor u bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde. Dat mag. Maar zelf een bezwaar indienen is makkelijker, sneller en scheelt veel kosten.

De gemeente moet namelijk wel een vergoeding aan deze bureaus betalen die kan oplopen tot ruim € 700,- per bezwaarschrift. Indirect betaalt u dus alsnog mee, want die kosten berekent de gemeente door via het OZB-tarief.

Via de belastingbalie kunt u het WOZ-taxatieverslag raadplegen. Dit kan ook op MijnOverheid.nl. Ga dan, nadat u bent ingelogd met uw DigiD, naar Persoonlijke gegevens en klik op WOZ. Bedrijven kunnen niet terecht op MijnOverheid.nl.

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van andere woningen raadplegen.