Terug naar het overzicht

Zeven nieuwe plekken voor restafvalcontainers ter inzage

Voor de inzameling van huisvuil in de nieuwbouwijken Park van Buijsen en Tuindershof worden ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Hiervoor zijn zeven locaties vastgesteld. Vanaf donderdag 7 oktober tot 18 november kunt u de plannen bekijken en een zienswijze indienen.

  • Voor Keijzershof (Park van Buijsen) zijn dit de locaties: Aalscholver/Krooneend en Van Buijsenlaan.
  • Voor Tuindershof zijn dit de locaties: Astertuin, Begoniatuin/Anjertuin, Begoniatuin/Chrysanttuin, Begoniatuin/Cyclaamtuin en Begoniatuin/Fresiatuin.

Kijk vanaf donderdag 7 oktober op de pagina via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage