Terug naar het overzicht

Wilt u ons helpen bij belangrijke gezondheidsthema's?

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekten in Nederland. De Rijksoverheid wil de gezondheid van zoveel mogelijk mensen verbeteren.

Nationaal Preventieakkoord

Dit willen ze doen aan de hand van het Nationaal Preventieakkoord. In dit akkoord staan drie onderwerpen centraal:

  • Maatregelen tegen overgewicht en obesitas;
  • Problematisch alcoholgebruik tegengaan;
  • Maatregelen voor een rookvrije generatie.

Maatschappelijke organisaties

Eind 2018 ondertekenden meer dan 70 maatschappelijke organisaties, waaronder zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, sportbonden, ondernemers en koepelorganisaties van horeca en slijterijen, het Nationaal Preventieakkoord.

Bewustwording

Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt aan meer bewustwording voor een gezonde leefstijl en gezonde voeding. Samen met lokale organisaties zoals scholen, zorgorganisaties, bedrijven, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties willen we invulling geven aan een lokaal preventieakkoord. We hebben inmiddels veel organisaties gesproken. De input die we hebben opgehaald gebruiken we om te komen tot een concept lokaal preventieakkoord.

Klankbordgroep

Het is onze wens om ook onze inwoners te betrekken bij de uitvoering van het lokaal preventieakkoord. Dit willen wij doen aan de hand van een klankbordgroep met inwoners. Wij hopen dankzij de samenwerking met onze inwoners beter zicht te hebben op wat er speelt en leeft in de verschillende kernen en wijken van onze gemeente. Als deelnemer aan deze klankbordgroep denkt u mee over ons beleid en de uitvoering daarvan. De verwachting is dat de klankbordgroep minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 12 mei van 19.00 tot 20.30 uur.

Aanmelden

Wilt u weten wat de gemeente Pijnacker-Nootdorp allemaal doet rondom het thema gezondheid? En wilt u uw stem laten horen? Meld u dan aan voor het Gezondheidspanel van de gemeente. Stuur een e-mail naar y.post@pijnacker-nootdorp.nl. Wilt u eerst meer weten of heeft u vragen? Bel dan met Yvonne Post via 14 015.

Rennende kinderen