Terug naar het overzicht

Wethouder in gesprek met scholen en jeugdzorg

Woensdag 10 november kwamen verschillende scholen en jeugdhulpprofessionals bijeen om over een gezamenlijke aanpak te praten.

Verschillende uitdagingen

Jongeren kunnen te maken krijgen met verschillende uitdagingen. Denk aan een taal- en ontwikkelachterstand tot een vorm van autisme, motivatieproblemen of een onveilige thuissituatie. Soms hebben jongeren daardoor tijdelijk extra hulp nodig.

Passende hulp

Via zogenoemde onderwijs-zorgarrangementen proberen professionals in het onderwijs samen met het kernteam en jeugdhulpprofessionals om deze jongeren te helpen. Daarbij moeten onderwijs en gemeentelijke voorzieningen als jeugdhulp, gezondheidszorg en andere partijen nauw samenwerken met ouders en kinderen. De afgelopen maanden begonnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en drie scholen (Prinsenhof – Josephschool – ’t Kraaiennest) een gezamenlijk leertraject. Dit om de onderlinge samenwerking te verstevigen en passende hulp voor jongeren in de regio verder te verbeteren.

Verbeteringen

Tijdens de bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis deelden de betrokkenen de opbrengsten van dit traject en werden verdere verbeteringen besproken. Deze uitkomsten worden nu verwerkt in een afwegingskader, dat meer handvatten moet bieden aan de professionals in het onderwijs.

Geslaagde bijeenkomst

Zowel wethouder Peter Hennevanger als wethouder Marieke van Bijnen waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp streven we naar een integrale aanpak binnen het sociaal domein. Daarbij is van belang dat we weten wat er speelt, wat de knelpunten zijn en dat we ons inleven in elkaars werkveld. Volgens Peter Hennevanger was het een geslaagde middag met een mooie opkomst.

Om vooruit te komen, is het van belang dat we elkaar blijven opzoeken en samen het gesprek aangaan. De ontwikkeling van het kind staat hierin altijd centraal.

wethouder Peter Hennevanger