Terug naar het overzicht

We zijn op de goede weg met afval scheiden

We doen het al behoorlijk goed met afval scheiden! Dit blijkt uit de controles van de afgelopen periode. Afvalcoaches van Avalex liepen mee met de afvalinzameling om te kijken of het juiste afval in de juiste container zit.

Afvalcoaches van Avalex

De afgelopen periode is de inzameling met huiscontainers gecontroleerd in de wijken Pijnacker-Centrum, Klapwijk, Koningshof en Keijzershof en in delen van het buitengebied. Op sommige plekken is nog verbetering te behalen, daar gaan de afvalcoaches van Avalex het gesprek aan met bewoners. Ook het handhavingsteam van de gemeente heeft hierbij een rol.

Containers afgekeurd

In de wijken Koningshof en Keijzershof zijn slechts 24 containers afgekeurd (ongeveer 4%) vanwege vervuiling in het PMD. In Pijnacker-Centrum en Klapwijk was helemaal geen sprake van vervuiling in het PMD. In het buitengebied is ook op enkele plekken sprake van vervuiling. Hier is aanvullende inzet op nodig.

Vragen over afval?

Heeft u vragen over afvalscheiding, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij een afvalcoach als u die ziet lopen in de wijk. Ook kunt u altijd de afvalscheidingswijzer checken www.afvalscheidingswijzer.nl.

afvalcoach