Terug naar het overzicht

Warme woorden voor vertrekkende burgemeester

Dinsdagavond vond in een bijzondere raadsvergadering het afscheid plaats van onze burgemeester Francisca Ravestein. Er waren warme woorden voor de burgemeester van de nestor van de gemeenteraad Cock Weerheim, de locoburgemeester Ilona Jense, de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen, de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Haaglanden Esther Lieben en voormalig teamchef van politie Pijnacker-Nootdorp Gerard Anker.

Francisca sloot de avond zelf af met de onderstaande woorden

Daar sta je dan. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk daar. De eerste zinnen van het Koningslied in 2013. Zo voelt het wel. En het is een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant zie ik ertegenop omdat ik weet dat ik het werk ga missen, aan de andere kant kijk ik er ook wel naar uit om straks veel vrije tijd te hebben.

Alhoewel ik het heel jammer vind om niet van iedereen persoonlijk afscheid te nemen ben ik toch heel blij dat dit mogelijk is, een bijzondere raadsvergadering met raad en college en met een paar mensen met wie ik heel intensief heb samengewerkt. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn en wat zijn er mooie woorden gesproken.

Ik ben in totaal 15 jaar burgemeester geweest en het grote misverstand is dat mensen denken dat de burgemeester de baas is. Mensen komen soms naar mij toe en doen een beroep op mij omdat ze denken dat ik een besluit wel even kan terugdraaien of overrulen. Dan moest ik steeds uitleggen dat het zo niet werkt. Aan de andere kant is het ambt wel enorm veranderd want de burgemeester heeft er steeds meer bevoegdheden bijgekregen, bevoegdheden om je te bemoeien met wat er gebeurt achter de voordeur bij mensen. Je kunt een huisverbod opleggen, een pand sluiten, iemand gedwongen laten opnemen, iemand laten verhuizen. Wat dat betreft wordt er steeds meer verwacht van een burgemeester. Er zijn hevige discussies binnen de beroepsgroep of dit een goede ontwikkeling is. Ik heb daar mijn twijfels over.

Sinds juni 2014 ben ik uw burgemeester geweest (Jan-Paul had uitgerekend dat dat 2763 dagen waren) en ik kijk met veel plezier terug op die tijd. Natuurlijk waren er ook droevige zaken, zoals de MH17 slachtoffers, ernstige ongelukken, branden en niet te vergeten de coronacrisis, die ook bij ons slachtoffers heeft gemaakt. Er zijn ook bij ons tientallen mensen overleden aan de ziekte. Dit alles nog afgezien van de psychische en economische schade die het heeft gebracht en de belasting die het voor velen is om thuis te moeten werken.

Maar er waren ook veel leuke en vrolijke momenten, de Nootdorpse feestweek, de draverij, de Verbeelding, het Oktoberfest, de wielerronde, de mud race, het Dobbefestival, de Beatrixrun, de Koningsdagvieringen, de Sinterklaasintochten. En alle leuke informele contacten bij werkbezoeken, jubilea, lintjes en honderdjarigen. Deze opsomming is zeker niet compleet, er werd dus best veel gefeest en dat gaat in de toekomst hopelijk ook weer plaatsvinden.

Het gemeentebestuur heeft in de afgelopen twee periodes vrijwel alle punten uit het hoofdlijnenakkoord weten te realiseren en ik denk toch dat dat komt door het raadsbreed akkoord waardoor er een breed commitment was aan het programma. Dat betekent overigens niet dat het altijd vanzelf ging , integendeel, collegeleden moesten de voorstellen wel bevechten bij de raad.

Trots ben ik op de vluchtelingenopvang in de Viergang in 2015. We waren de eerste in de eenheid Den Haag en moesten dus helemaal uitvinden hoe we dat gingen organiseren. Later vroeg iedereen onze draaiboeken op want het was erg goed verlopen.

Ook de transitie van ’t Hofland naar een woonvoorziening voor statushouders en eigen woningzoekenden is vanaf het begin een succes geweest en we hebben nog steeds een eigen politiebureau in Pijnacker-Nootdorp en dat blijft ook zo.

Het college is ook trots op de komst van het Chem Tech Centre van OPCW (winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede) op Heron. Het is de eerste grote internationale organisatie die zich in onze gemeente vestigt en daar zijn we heel blij mee. Er waren veel andere gemeenten die het laboratorium graag hadden binnengehaald. Het is ook een heel mooi gebouw geworden en goed zichtbaar vanaf de A12.

Als cultuurliefhebber ben ik natuurlijk ook heel gelukkig dat we alle punten uit de Cultuurnota hebben kunnen realiseren en dat er nu toch ook in samenwerking met citymarketing meer aandacht is voor wat onze gemeente op cultureel gebied heeft te bieden.

Pijnacker-Nootdorp is ook een heel veilige gemeente. We krijgen een hoge score, een 8 gemiddeld, in de leefbaarheidsmonitor. Mensen wonen hier heel graag en voelen zich over het algemeen veilig. Maar dat willen we ook graag zo houden en daarom is het van belang om in te zetten op ondermijning om ook met bestuurlijke maatregelen te laten zien dat wij hier niet gediend zijn van bepaalde vormen van criminaliteit.

Graag wil ik eindigen met een heleboel mensen bedanken. Allereerst de bodes, de griffie en alle medewerkers van de gemeente die mij als bestuurder in staat stelden om mijn werk te kunnen doen. Een bestuurder kan het nooit alleen. Je hebt goede mensen om je heen nodig om te kunnen functioneren en die heb ik hier altijd gehad. Dank daarvoor.

Dan de raad. U stelde mij in de gelegenheid om uw voorzitter te zijn en zo af en toe vond u mij iets te streng maar dat was in mijn ogen soms nodig, want 31 mensen die elkaar willen overtuigen, kan soms ingewikkeld zijn. U heeft het me niet altijd gemakkelijk gemaakt maar zoals een raadslid een keer tegen me zei: “Daar word je voor betaald!” En dat is ook zo. Uiteindelijk heeft het toch altijd geleid tot goede besluitvorming en dat is waar het om gaat. En een aantal van u heb ik ook persoonlijk beter leren kennen en ik heb dat als heel waardevol ervaren. We blijven hier wonen, dus we komen elkaar vast nog weleens tegen in CulturA & Zo of bij een evenement.

Hetzelfde geldt voor het college dat ook in goede harmonie op de dinsdagochtend altijd tot consensus kwam, soms na stevige discussie maar we kwamen er altijd uit en jullie stelden me in staat dit te leiden. Dank daarvoor.

De collega burgemeesters in Haaglanden. In onze kring is er heel sterk de houding van gezamenlijk de schouders eronder en we steunen elkaar waar we kunnen. Dat geldt ook op iets grotere afstand voor de collega’s binnen de MRDH, waarvan een paar mij vandaag nog belden om mij een prettige bijeenkomst te wensen.

Dan de mensen van de veiligheidsregio, wat hebben wij elkaar veel gezien vooral de afgelopen corona tijd waar we onderling overleg en afstemming hebben over de interpretatie van de nieuwe regels die steeds anders waren. Soms heel moeilijk uit te leggen aan bewoners en ondernemers. Binnen de VRH had ik de ‘witte’ portefeuille, de acute zorg en dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Heel veel dank voor jullie steun in barre tijden. En ik wens de mensen van de hulpdiensten heel veel sterkte!

De politie is echt je beste vriend. Sinds ik burgemeester ben , ben ik de politie zo gaan waarderen. Nu ik van dichtbij heb gezien wat jullie allemaal op je bord krijgen, kan ik daar alleen maar heel veel respect voor hebben. Ik heb heel frequent overleg gehad met de politie en juist die korte lijnen maken dat je elkaar blind vertrouwt en weet dat je op elkaar kunt rekenen, dat was bij Gerard zo, bij zijn collega Petra Verhoeckx en ook bij zijn opvolgster Naomi. Veel dank daarvoor.

En last but not least wil ik mijn lieve Angela bedanken, zonder wie ik bepaalde lastige momenten veel moeilijker was doorgekomen. Dankjewel lieverd, voor alles.

Ik wens mijn opvolger heel veel succes in onze mooie gemeente. En u allen, veel dank. Wees voorzichtig nu corona nog zo rondgaat. Veel succes met de verkiezingen en het ga jullie goed!

Terugkijken

De avond was digitaal te volgen. Heeft u dit gemist? Dan kunt het hier terugkijken.

BM staande