Terug naar het overzicht

Voorontwerpbestemmingsplan Ackerswoude ter inzage

Er geldt op dit moment voor een deel van Ackerswoude een globaal bestemmingsplan uit 2014. Dit plan is op onderdelen uitgewerkt in gedetailleerdere bestemmingen. Hierdoor gelden er nu verschillende bestemmingsplannen met soms ook verschillende regels. Nu de nieuwbouwwijk voor het overgrote deel is afgerond, willen we één uitgewerkt bestemmingsplan maken voor de gehele wijk. Een uitgewerkt bestemmingsplan geeft meer duidelijkheid voor iedereen over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden.

Ter inzage

Het voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 14 oktober tot en met 24 november ter inzage. Tijdens deze periode kunt u het plan inzien en uw reactie delen met de gemeente.

Kijk voor meer informatie vanaf 14 oktober op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage. Daar leest u ook hoe u op dit plan kunt reageren.