Terug naar het overzicht

Voorgenomen uitgiften van onroerend goed

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens:

  • een koopovereenkomst te sluiten met een besloten vennootschap voor de ontwikkeling van een bedrijfspand aan de Hofweg naast nummer 31 in Nootdorp. De formele, juridisch geldende publicatie vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-298939.html
  • een koop te sluiten (als onderdeel van een ruilovereenkomst) met een besloten vennootschap voor de verdere ontwikkeling van een bedrijfspand op een hierna te melden perceel aan de Spiegelstraat 4a in Nootdorp. De formele, juridisch geldende publicatie vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-295173.html
  • een koopovereenkomst te sluiten met een organisatie in verband met de plaatsing van een hekwerk nabij Stoomweg 20 in Nootdorp. De formele, juridisch geldende publicatie vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-295151.html
  • een koopovereenkomst te sluiten met een toegelaten instelling voor de ontwikkeling van 64 sociale huurwoningen en 15 middenhuurwoningen op de percelen gelegen aan de weerszijden van de Tuindersweg (net ten noorden van de rotonde Tuindersweg/Overgauwseweg/Van Buijsenlaan) in Pijnacker. De formele, juridisch geldende publicatie vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-295187.html

Met deze bekendmakingen geeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Didam-arrest).

ondertekening