Terug naar het overzicht

Vertraging bij kap van afgekeurde bomen

Na de stormen in februari moesten de gemeente en de aannemer met spoed allerlei takken en boomstronken opruimen. Hierdoor was er geen tijd om eerder geplande werkzaamheden uit te voeren.

Broedseizoen

Daarnaast begon het broedseizoen voor vogels op 15 maart. Tijdens het broedseizoen is het kappen van bomen niet gewenst. In sommige gevallen mag zagen wel, maar het is uitdrukkelijk verboden om opzettelijk vogels te verstoren of hun nesten en eieren te vernielen.

Start in september

We gaan ervan uit dat de bomenkap weer begint in september (na het broedseizoen en de zomervakantie). Tot die tijd houden we de bomen natuurlijk wel in de gaten. Als er een gevaarlijke situatie ontstaat, dan grijpen we in.

De gemeente begon donderdag 17 februari met de kap van 31 afgekeurde bomen op verschillende locaties. Het gaat om dode en zieke bomen waarvoor een vergunning is verleend. Op alle plaatsen waar bomen verdwijnen, komen nieuwe exemplaren terug.

bomenkap