Terug naar het overzicht

Tozo en gevolgen voor de belastingaangifte

Wie in 2020 een uitkering ontvangt in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kan te maken krijgen met gevolgen voor de belasting. De Tozo-uitkering telt namelijk mee als inkomen. Dit moet worden opgegeven bij de belastingaangifte. Ontvangt u Tozo van onze gemeente? Dan krijgt u in het eerste kwartaal van 2021 een jaaropgave van deze uitkering van ons. Had u ook inkomsten uit loondienst in 2020 of had u een partner die in 2020 in loondienst werkte? Dan moet u misschien meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht.

Hoe kan dit?

Over de Tozo-uitkering wordt loonbelasting afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. Dan is er te weinig loonbelasting over uw totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet u achteraf nog betalen.

Wat moet u doen?

U geeft de inkomsten van uzelf en uw eventuele partner op bij uw belastingaangifte over 2020. Ook uw Tozo-uitkering geeft u op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht had in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met uw teruggaaf (en krijgt u minder geld terug) of krijgt u een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen). Houd er dus rekening mee dat u mogelijk (meer) belasting moet nabetalen en zet hiervoor alvast een bedrag opzij.

Vragen?

Heeft u een vraag over de loonbelasting of heffingskorting? Kijk dan op www.belastingdienst.nl bij inkomstenbelasting.

Blauwe envelop van de Belastingdienst