Terug naar het overzicht

Toespraak burgemeester nieuwjaarsreceptie

2022 was voor velen het jaar van een (nieuwe) start. Er kwam eindelijk een einde aan alle coronaregelen. We konden weer terug naar het ‘gewone’ leven. Horecaondernemers en winkeliers mochten weer fysiek klanten verwelkomen en verenigingen konden weer volop draaien.

We maakten met elkaar een start voor een goede opvang van Oekraïense vluchtelingen om hen zo een veilig onderdak te kunnen bieden.

Na de verkiezingen startten we in deze gemeente met een nieuwe raad en een nieuw college. Met later in het jaar een nieuwe wethouder en een nieuwe gemeentesecretaris.

We maakten met elkaar een begin om alle plannen van afgelopen jaren om te zetten in iets zichtbaars voor onze inwoners op het gebied van wonen, ondernemen, onderwijs, sport en cultuur.

Zelf startte ik dit jaar als burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ik ontmoette veel inwoners, ondernemers en vrijwilligers. Ik heb de gemeente leren kennen als een warme en sociale gemeente.
Een gemeente met een dorps karakter. Een groene parel in de randstad. Een gemeente met veel betrokken vrijwilligers die omzien naar mede-inwoners. Waar veel activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. Echt een gemeente waar we het samen doen!

Burgemeester zijn van deze mooie gemeente vind ik een eervolle taak. Ik vind het waardevol om mijn bijdrage te mogen leveren als burgervader voor de inwoners. Door mij in te zetten op verbinding binnen en buiten de gemeente en bij te dragen aan onze veiligheid.

Maar als ik eerlijk mag zijn, is het ook niet altijd even makkelijk. We staan er als gemeente financieel goed voor, maar veel is nog onzeker. Het aantal crises stapelt zich op. We moeten aandacht blijven hebben voor de hoge energiekosten, de krapte op de woningmarkt, het tekort aan arbeidskrachten, de uitdagingen die onze ondernemers hebben, ondermijning en vergrijzing.

Voor ons ligt een nieuw jaar.

Een nieuw jaar voor groeigemeente Pijnacker-Nootdorp. En dat groeien betekent bouwen, bouwen aan de toekomst. Verder bouwen aan leefbare woonwijken met goede onderwijs, -sport en -cultuur voorzieningen. Bouwen aan nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen. Voortbouwen op duurzaamheidsregelingen en de aanpak van het klimaat. Dat alles met het behoud van groen.

We blijven voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien. Naar de mensen die minder zelfredzaam zijn. We willen dat zoveel mogelijk inwoners zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving en zorgen voor begeleiding en professionele hulp als dat nodig is.

We willen dat inwoners van jong tot oud in onze gemeente prettig en veilig wonen, dat bedrijven hier succesvol kunnen ondernemen en bezoekers graag komen wandelen en fietsen in ons groene buitengebied.

Ik kijk vol vertrouwen uit naar een jaar waarin we met inwoners, ondernemers en vrijwilligers de krachten bundelen en tastbare resultaten gaan boeken. De gemeente maken we tenslotte samen, de gemeenschap zijn we samen.

Daar wil ik op proosten!

Op mooie kansen, op een goed en gezond 2023
Op de prachtige gemeente Pijnacker-Nootdorp!

Burgemeester Björn Lugthart