Terug naar het overzicht

Tijdelijk paaltje in fietspad Dwarskade

Na technische inspectie van een brug tussen de Dwarskade en het Hazepad, blijkt de draagconstructie daarvan niet meer te voldoen aan de veiligheidseisen voor ‘zwaar’ verkeer.

Hoewel het om een fiets-/voetgangersbrug gaat, reden er toch regelmatig auto’s over. Het gewicht van een auto kan een probleem vormen voor de veiligheid. Om wagens te weren is de toegang vanaf de Dwarskade nu tijdelijk voorzien van een paal.

Naar verwachting kan de brug binnen circa drie jaar worden vervangen. Om gebruikers te attenderen op het tijdelijke fietspaaltje zijn ribbelstrepen getrokken en waarschuwingsborden geplaatst.

Een alternatief zou zijn: volledige afsluiting van de brug voor alle verkeersdeelnemers. Maar daardoor zouden ook voetgangers en fietsers geen gebruik meer kunnen maken van de brug, terwijl die voor hen wél veilig is.