Terug naar het overzicht

Subsidie voor viering 80 jaar vrijheid


Van september 2024 tot en met augustus 2025 wordt in heel Nederland ‘80 jaar vrijheid’ gevierd. Wie hier met een lokale viering, herdenking of activiteit aandacht aan wil besteden, kan voor financiële steun een beroep doen op het Vfonds.

Het beschikbare budget wordt gefaseerd uitgekeerd, zodat initiatieven het gehele herdenkingsjaar door kans maken op subsidie. Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor kleine en/of lokale projecten in het kader van 80 jaar vrijheid. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is wel een vereiste. Ook is het een vereiste dat het project georganiseerd wordt in het kader van de herdenking en/of viering van 80 jaar Vrijheid en plaatsvindt binnen de periode 12 september 2024 en 15 augustus 2025. De aanvraag moet tenminste 3 maanden voor aanvang van het project ingediend worden. De aanvragen worden per fase behandeld en daarnaast op volgorde van binnenkomst.  Let op: per fase is een beperkt budget beschikbaar, dus dien op tijd uw aanvraag in (op = op!). De startdatum van uw project bepaalt in welke fase u valt. U ontvangt binnen 2 maanden uitsluitsel over uw aanvraag. 

Voorwaarden:

  • Binnen deze regeling kan maximaal een bedrag van € 5.000,- worden aangevraagd.
  • Per stichting of vereniging kan maximaal 1 aanvraag worden ingediend. 
  • Vfonds financiert nooit meer dan 50% van het project. Er is altijd sprake van cofinanciering en er is een redelijke verhouding tussen de kosten en het aantal bezoekers van het project.
  • Zorg dat het project voldoet aan de algemene voorwaarden van de kleine, lokale regeling 80 jaar vrijheid.

Financiële bijdragen kunnen aangevraagd worden in drie fases, afhankelijk van wanneer het project plaats vindt:

  • Fase 1: van 12 september 2024 tot 1 maart 2025.
  • Fase 2: van 1 maart 2025 tot 6 mei 2025. 
  • Fase 3: van 6 mei 2025 tot 15 augustus 2025.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de aanvraag van de subsidie op www.vfonds.nl.