Terug naar het overzicht

Start kap 31 afgekeurde bomen

De gemeente begint donderdag 17 februari met de kap van 31 afgekeurde bomen op verschillende locaties. Het gaat om dode en zieke bomen waarvoor een vergunning is verleend.

Nieuwe bomen

Op alle plaatsen waar bomen verdwijnen, komen later dit jaar nieuwe exemplaren terug. De grote boom in het Emmapark tegenover de Biesieklette, is als eerste aan de beurt.

Vergunning

Op 5 oktober 2021 is de vergunning voor het kappen van 25 bomen verleend. De verwachting was om eerder te starten met de kap, maar dit is uitgesteld door de kerstvakantie en COVID-19. Naast de 25 genoemde bomen zijn er nog 6 andere kapvergunningen verleend:

  • Boom Hoefsmidstraat in Delfgauw
  • Boom Swanecampen in Delfgauw
  • Boom Truckerplein in Pijnacker
  • drie bomen Spaerwoude in Pijnacker

Fases

De kapwerkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd:

  1. Alle bomen worden afgezaagd. Dit duurt ongeveer twee weken.
  2. Daarna haalt men de overgebleven boomstronken en wortels weg. De open plek wordt vervolgens gevuld met boomgrond. Hoe lang deze fase duurt ligt aan het weer. Als de grasvelden waar de bomen staan te nat zijn, dan stelt de gemeente het werk uit. Dit om te voorkomen dat werkvoertuigen het gras kapot rijden.
  3. In het (late) najaar worden de nieuwe bomen geplant.

Hinder

Buurtbewoners kunnen tijdelijk geluidshinder ervaren van het zagen en verwijderen van boomstronken en wortels. Ook kunnen parkeervakken afgezet worden om werkruimte te maken. 

Bomen kap