Terug naar het overzicht

Start bouwwerkzaamheden kindcentrum Vlinderboom

Na een periode van voorbereiding start de uitbreiding van het integraal Kindcentrum Vlinderboom. Vanaf november wordt de bouwplaats aan de Zilverreigerdreef ingericht. Deze zit naast de sporthal en de parkeerplaats.

Feestelijke bijeenkomsten

De eerste feestelijke bijeenkomsten met kinderen zijn half november, bij het slaan van één van de eerste palen. Dit gebeurt in overleg met de gebruikers van het Integraal Kindcentrum. We verwachten dat het gebouw even na de zomer van 2022 klaar is.

De afgelopen periode is gewerkt aan het ontwerp van het gebouw, de aanbesteding en de bouwvoorbereiding. Samen met de toekomstige gebruikers Octantschool Vlinderboom en SkippyPepijN kinderopvang. Op 14 juli 2021 ondertekende de gemeente de overeenkomst hiervoor.

Hard nodig

Het integraal kindcentrum is hard nodig en geeft alle leerlingen een mooie plek voor school en opvang voor-, tijdens en na schooltijd.

Impressie kindcentrum Vlindertuin