Terug naar het overzicht

Staatsbosbeheer start kwaliteitsimpuls Balij

Staatsbosbeheer start vanaf 12 april met het opknappen van wandelpaden in de Balij. Dit is de eerste stap van de kwaliteitsimpuls; een project, dat met subsidie van de provincie Zuid-Holland, de recreatieve voorzieningen gaat verbeteren. De werkzaamheden duren naar verwachting 7 werkdagen. Tijdens de werkzaamheden blijft de Balij  toegankelijk, wel moet men voldoende afstand bewaren tot de machines in het gebied.

Overzicht werkzaamheden paden Balij

Werkzaamheden

In totaal wordt er maar liefst 10,2 kilometer aan wandelpaden opgeknapt. Hierbij wordt de bovenste laag van het wandelpad verpulverd en weer aangedrukt. Dit verhelpt de oneffenheden en voorkomt dat er nieuwe grote kuilen en scheuren ontstaan in de toekomst. De werkzaamheden duren naar verwachting 7 werkdagen die zijn opgesplitst in 3 fasen. De eerste fase is het stuk Floriadebos waar zal worden gestart, vervolgens werkt de aannemer zich richting de Katwijkerlaan. Gedurende de werkzaamheden blijft het gebied vrij te bewandelen. Aan de ingangen van het gebied worden “Werk in uitvoering” borden geplaatst.

Boswachter Lisa Wassenaar:

De werkzaamheden vormen geen gevaar voor de recreant. Desalniettemin willen wij u vragen om extra goed op uw hond te letten en paden waar de aannemer bezig is te vermijden. Uw hulp helpt de aannemer om de werkzaamheden zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, zonder afsluitingen”.

Speciaal verzoek aan ruiters

Het is niet toegestaan om de wandelpaden te betreden. De hoeven van paarden brengen schade aan de nieuwe paden. Gebruik daarvoor bestemde ruiterpaden.

Kwaliteitsimpuls

Staatsbosbeheer is in Zuid-Holland eigenaar en beheerder van een aantal RodS (Recreatie om de Stad) gebieden; de Balij is hier één van. Sinds het wegvallen van structureel beheergeld voor deze RodS gebieden zijn vooral de recreatieve voorzieningen hard in kwaliteit achteruit gegaan.  Met behulp van deze subsidie van de Provincie Zuid-Holland kan Staatsbosbeheer de gebieden een kwaliteitsimpuls geven. De komende jaren wordt er geïnvesteerd om het gebied beter aan te laten sluiten aan de behoefte van de bezoeker en een beweegvriendelijke leefomgeving te realiseren.

Lisa Wassenaar:

Wij zijn enorm blij dat na jaren van verslechtering het gebied er straks weer beter bij komt te liggen en dat mensen zeker nu in tijden van Covid-19 veilig en goed het gebied kunnen bezoeken.

Het project betreft maatregelen door het hele gebied waarbij de focus ligt op de entrees, de bewegwijzering van een aantal wandelroutes en het opknappen en aantrekkelijker maken van deze routes voor diverse doelgroepen. Samen met drie andere RodS-gebieden – Bieslandse bos, Abtwoudse Bos en het Valckesteijnse Bos – zal de kwaliteit van dit gebied verbeterd worden.

Meer informatie over de kwaliteitsimpuls kunt u vanaf 9 april vinden op boswachtersblog.nl/zuid-holland