Terug naar het overzicht

Samen aan de slag voor minder laaggeletterdheid

In 2024 hebben minder inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat is één van de doelen van het regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024. Op 5 juli ondertekende de gemeente Pijnacker-Nootdorp de hernieuwde samenwerking met andere regiogemeenten.

Ongeveer 9 procent van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Wethouder Peter Hennevanger:

Voor hen is het bijvoorbeeld vaak ook moeilijker om werk te vinden of om de administratie bij te houden. Kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde ouders presteren vaak minder goed op school op het gebied van taal. Daarom is het belangrijk om actie te ondernemen.

In Pijnacker-Nootdorp zijn er verschillende mogelijkheden. Het ROC Mondriaan in Delft verzorgt zowel overdag als ’s avonds cursussen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen – op verschillende niveaus. Ook is er het Taalhuis van Bibliotheek Oostland.

Regioplan Zuid-Holland Centraal

Begin 2021 is het regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 voor de regio Zuid-Holland Centraal vastgesteld. In het regioplan zijn duidelijke ambities en doelen geformuleerd. Zo gaan de gemeenten de komende jaren samen werken aan een passend aanbod voor iedereen en een groter bereik van de activiteiten.

De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Zoetermeer. Hierin staat hoe de samenwerking, de rolverdeling en de verantwoordelijkheden tussen de gemeenten zijn georganiseerd.