Terug naar het overzicht

Profielschets nieuwe burgemeester aangeboden aan Commissaris

Onze gemeente zoekt een nieuwe burgemeester. Maandag 10 mei heeft de gemeenteraad een belangrijke stap gezet. De raad heeft in een openbare vergadering de profielschets voor de nieuwe burgemeester aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

In de profielschets is beschreven wat we van een nieuwe burgemeester verwachten.

Planning

De vacature wordt bekendgemaakt in de Staatscourant van 14 mei 2021 en op de website van de provincie Zuid-Holland. Vanaf dan kan er gesolliciteerd worden.

Na het zomerreces zal de vertrouwenscommissie op bezoek gaan bij de Commissaris om de kandidaten op te halen en uit te nodigen voor een gesprek. De vertrouwenscommissie draagt vervolgens twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad op 20 september 2021 de voordacht bevestigt zorgt de Commissaris voor de benoeming door de Koning. In januari 2022 wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd. De sollicitatieprocedure is vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk.